Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Küsgergő Istánné


Gyűjtő: Gálffy Sándor
Gyűjtés ideje: 1865
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 140-142/26. sz.

Szöveg

Küsgergő Istvánné tűzhelyen ül vala,
Tűzhelyen ül vala s ott fondogál vala.
Pergeti, pergeti karikás orsóját,
S szóval kéri vala az ő jámbor urát:
Uram, édes uram, édes jámbor uram,
Eressz el ingemet édes jámbor uram:
Legküssebb leányod látogatására,
Mert én azt hallottam: a szegényt nem szánja.

Ő el is indula s mindaddiglan mene,
Kapujába ére, oda le is üle.
Azon kisétála nagyobb asztalinas.
Inasom, inasom, nagyobb asztalinas,
Mond meg asszonyodnak: kapuba üldegel[!]
Kapuba üldögel szegény koldus asszony,
Ne sajnáljon tölle egy szelet kenyeret,
Egy szelet kenyeret s egy pohárka vizet.
Asszonyom, asszonyom, nagyságos asszonyom,
Kapudba üldögél[!]szegény koldus asszony.
Ne sajnálj ő tőle egy darab kenyeret,
Egy szelet kenyeret s egy pohárka vizet. –

Mintsem kenyeremet egy koldusnak adnám:
Komondor kutyámnak oda hajítanám.
Mintsem a vizemet egy koldusnak adnám,
Palotám földével inkább felitatnám. –

Ekkor kisétála küssebb asztalinas:
Mond meg asszonyodnak: kapuban üldögel,
Kapuban üldögel szegény koldus asszony,
Ne sajnáljon tölle egy szelet kenyeret,
Egy szelet kenyeret, s egy pohárka vizet.
Asszonyom, asszonyom, nagyságos asszonyom,
Kapudba üldögel szegén koldus asszony.
Ne sajnálj ő tölle egy szelet kenyeret,
Egy szelet kenyeret s egy pohárka vizet. –

Mintsem kenyeremet egy koldusnak adnám,
Komondor kutyámnak odahajítanám;
Mintsem a vizemet egy koldusnak adnám,
Palotám földivel inkább felitatnám.

Ekkor kisétála a nagyságos asszony:
Asszonyom, asszonyom, nagyságos asszonyom.
Ne sajnálj én töllem egy darab kenyeret,
Egy szelet kenyeret s egy pohárka vizet. –
Mintsem kenyeremet egy koldusnak adnám,
Komondor kutyámnak oda hajitanám.
Mintsem a vízemet egy koldusnak adnám,
Palotám földivel inkáb[!] felitatnám.

Asszonyom, asszonyom, nagyságos te asszony!
Mikor leány voltál, ki leánya voltál?

– Küsgergő Istánnak legkűssebb leánya.  –

Bizon ha te voltál legküssebb leánya,
Ugy hát én is vagyok lelke hütös társa,
Lelke hütös társa, a te édes anyád. –

Te vagy-e, te vagy-e! lelkem édesanyám,
Jere bé, jere bé lelkem édesanyám.
Csináltatok neked jó köményes levest;
Csináltatok neked potyolat gyólcsinget;
Neked adom neked irott palotámat,
Neked adom neked gyontáros hintómat;
Neked adom neked hat jó paripámot;
Jere bé, jere bé! – Soha meg nem bánod. –

Köményes levesed a kutya lacscsa fel;
Patyolat gyólcsinged a tűz égesse el;
A szél is fujja el irott palotádat;
A rozsda egye meg gyontáros hintódat,
Verje le döghalál hat jó paripádat,
Ha a szüved olyan: „A szegént nem szánod.”Megjegyzés

  Gálfi Sándor 1865 (Korunk Tárcája) Gálfi Sándor „újabb változat”-ként közli a balladát, lapalji jegyzetben pedig utal arra, hogy „A Vadrózsák sajtó alá menendő II-d kötetéből” való.
  Sem az MNGY III-ban, sem az SZNGY-ben nem szerepel.
  Gyanús, hogy az első négy sor Gálffy Sándor kreációja.
  Gálffy rövid kommentárt is fűzött a balladához kísérő levelében, melyet Kriza Jánoshoz írt 1865. január 12-én:
  „Igéretem szerint küldök két Balladát. Barcsait és Küsgergö Istvánnét – az elsöre annak végen nemi megjegyzéseket tettem – a mi Küsgergö Istvánnét illeti, ez azon Balladák közé tartozik, melyeket én leginkább szeretek, és becsüllök azon erkölcsi hatásokért, melylyel a népre birnak, innen Erkölcsi Balladáknakis lehetne az ilyeneket nevezni – egy ily Erkölcsi Ballada többet hat a népre mint tiz legtüzesebb erkölcsi predikatzio.” (MTAKK 930/4: 2. oldal)

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 629.)