Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kevély Ugron János


Gyűjtő: Gálffy Sándor
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 103/4. sz.

Szöveg

Hova mészsz, hova mészsz Kevély Ugron János?
Csak ide, csak ide Szitás Kereszturra,
Torma Máris aszszony látogatására.
Ne menj oda, ne menj Kevély Ugron János;
Annak a leánynak három erkőlcse van:
Az egyik erkőlcse: részeges a leány.
Nem bánom, nem bánom, nem gondolok vélle;
Borom a pinczében ihatik belölle.

A másik erkölcse: haragos a leány.
Nem bánom, nem bánom, nem gondolok vélle;
A mikor haragszik, ki állok előlle.||

Harmadik erkölcse: sánta is a leány.
Nem bánom, nem bánom, nem gondolok vélle,
Csináltatok néki főldig érő szoknyát
Azzal eltakarom az ő sántaságát.


Megjegyzés

Kéziratból: MTAKK 412: 5–5v – Ua. in SZNGY I. 1956: 76–77/36. sz.  Gergely Pál meg nem nevezett kéziratból közölte Gálfi Sándor gyűjtéseként.

A ballada kézirata abban a kolligátumban őrződött meg, mely a Kriza és munkatársai által gyűjtött mesék mellett a MNGY I. kötetének verses anyagából tartalmaz részleteket. Az itt található balladák közül néhányat Gergely Pál a Kriza-anyaghoz sorolt és az SZNGY-ben közzé tette.  Ebben a kolligátumban található a Kevély Ugron János balladája is, Gergely Pál ezt – feltehetően az írás alapján – Gálffy Sándor gyűjtéseként közölte az SZNGY-ben.

A Kevély Ugron János – megítélésünk szerint – nem a Kriza-hagyatékkal került a kolligátum darabjai közé, hanem Gálffy Sándor küldhette be a MNGY első kötete számára. Gyulai feltehetően azért nem közölte ezt a változatot, mert saját gyűjtéséből és Baló József gyűjtéséből a balladának két közeli változatát vette fel az Elegyes gyűjtésekbe (L. MNGY I. 1872: 187/28; 187–188/29.)

Az SZNGY-ben közölt szöveg egyezik a kéziratéval, de a strófabeosztás eltér attól: az első, öt soros versszakot egy három- és egy két soros strófára tagolta Gergely Pál.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 613.)