Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Keljen fel, kend, édesanyánk


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1947
Gyűjtés helye: Magyarvista
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 270-271/86. sz.

DallamSzöveg

„Hová mész te három árva,
Hová mész te három árva?”
„Hosszú útra szógálatra,
Hosszú útra szógálatra.”

„Térjél vissza, három árva,
Térjél vissza, három árva:
Adok nektek arany vesszőt,
Verjétek meg a temetőt.”

„Keljen fel, ked, édesanyánk,
Keljen fel, ked, édesanyánk,
Mer elszakadt a gyászruhánk,
Mer elszakadt a gyászruhánk.”

„Van már nektek mostohátok,
Van már nektek mostohátok,
Aki fejért ád reátok,
Aki fejért ád reátok.

Mikor fejért ád reátok,
Mikor fejért ád reátok,
Kéket virágzik hátatok,
Kéket virágzik hátatok.

Mikor kenyeret ád nektek,
Mikor kenyeret ád nektek,
Előbb megver, úgy ád nektek,
Előbb megver, úgy ád nektek.

Mikor az ételt kitőti,
Mikor az ételt kitőti,
Három árvát elkergeti,
Három árvát elkergeti.

Mikor fejetek fésüli,
Mikor fejetek fésüli,
Nyakatokat vér ellepi,
Nyakatokat vér ellepi.”

„Keljen fel, ked, édesanyánk,
Keljen fel, ked, édesanyánk!”
„Nem kelhetek, három árvám,
Nem kelhetek, három árvám.

Elsorvadt már két karjaim,
Elsorvadt már két karjaim,
Pornak változott csontjaim,
Pornak változott csontjaim.”


Megjegyzés

A Mária-motívum miatt az ún. legenda-balladák közé utalt ballada rendkívül népes európai rokonsággal rendelkezik. A Máriától kapott vesszővel való temetőverés motívumában szoros német kapcsolatot, a halálból gyermekei gondozására visszajáró anya személyének beiktatásában meg északi, skandináv párhuzamokat emleget a kutatás. A Túl a vízen Tótországban kezdetű és a néhány rákövetkező szakasz alkalmasint panaszénekből tapadt a balladához. Krizánál (Vadr. 173.) például egy láthatóan különböző énekekből ötvöződött lírai darab első sora az itt közölt I—II. változat kezdősorával azonos. A balladát először Petrás Ince (Rokonföldi) jegyezte le 1841—42-ben Klézsén. Némelyütt a balladás darab gyermekénekként jelentkezik (MNTára I, 599—600).

Domokos—Rajeczky I, 87. — Gragger 208—9. — DomokosMM.3 282—6. — Ortutay, SzNb. 289—90. — Faragó—Jagamas 116—23. — Csanádi—Vargyas 502—6. — Leader 82—97. — Ortutay—Kriza 756—7.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 631.)