Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Katona Ida


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1981
Gyűjtés helye: Cófalva
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1984
Megjelenés helye: Pozsony 1984: 230/133. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Katona Ferenc, 67 évesDallamSzöveg

Jön a péntek, jön a szombat, vasárnap,
Sepergetnek a cófalvi leányok.
Seperd Ida, udvarodat tisztára,
Jön a Zsiga, recsegős a csizmája.

Én az éjjel jaj de furcsát álmodtam:
Az iskolát felkoszorúzva láttam,
A magamot es láttam zöld koszorúba.
- Gyere Zsiga, készüljünk el a bálba.

Hallod, pajtás, hogy Cófalván mi történt:
A kollektor Ida lányát meglőtték.
Vérét vették, mint egy fogolymadárnak,
A kollektor Ida nevű lányának.

- Jaj Istenem, hol fogok én meghalni,
Hol fog az én piros vérem elfolyni?
A cófalvi temető kapujánál,
Édesanyám, arra kérlek, ne sírjál.

Jaj de búsan szól a cófalvi harang,
Húzza aztot három fehér vadgalamb.
Mind azt veri mind a két oldalára,
Iduskának a faluban nincs párja.Megjegyzés

133. Az egymásért haló szerelmesek

            A vidék egyik legnépszerűbb helyi keletkezésű balladája volt (Konsza 1957, 156. sz., Albert–Faragó 1973, 415–423. sz.). A balladai történet hívebb megvilágítására felkerestem Cófalván az élő szemtanúkat és a balladahősök rokonait. A 67 éves Katona Ferencnek Zsiga, a ballada hőse, nagybátyja volt. Ő mesélte el a legélményszerűbben a történetet:

            „Ez a gyilkosság 1906-ban történt. Katona Zsigmond s az ő szeretője, Katona Ida első unokatestvérek vótak. Úgy történt, hogy Katona Barnabás, a leánynak édesapja kollektor vót, hát nagyon eladósodott részegsége miatt. Telekről egy gazdag fiút, Zakariás Sándort szerezték Idának. Mivel nagygazda vót, megmentette vóna Katona Barnabás birtokát, akinek hezzanyúltak a kasszájához, mikor nyitva hagyta hanyagságból. Este mikor lefeküdt, a feleségével tárgyalta, hogy ehhez a gazdag teleki legényhez kéne feleségül adni Idát, mert így megmentődne a birtok. A leányik nem aludt, végighallgatta, amit beszélgettek. Katona Zsiga akkoriban mozdonyvezető vót Pesten. Egyszer onnét hazajött, s Ida elmondta, hogy mi az újság, hogy hezza akarják adni ahhoz a teleki emberhez, aki még részeges is ráadásul. A fiatalok esszeegyezkedtek, szóval utolsó útjikra készülődtek. Ida elkérezett Pócsa Jánosékhoz, a nénjihez. Ponkszádon esszetalálkoztak. Zsiga realőtt. Még azt mondta akkor Ida, hogy: »Jaj, Zsiga, én nem haltam meg.« Még egyszer realőtt, s azután Zsiga is béfalta a broving csövit, s a szájába eresztett egy golyót. Úgy akarták, hogy egy sírba temessék, e a leány szülei ellenezték. A gödörásók úgy csinálták, hogy mikor kellett vóna temetni, a két sít esszeduvadt.”

            A 83 éves Deák Lajos szemtanúja volt az eseménynek. „Kurta szekéren vitték haza őköt. Zsigának még a lába es lógott. Ahogy megtörtént a halál, egy Mircse nevezetű ember Kisborosnyón elkezdte az éneket. Iparos vót. Nyomtatott lapokon árulta az énekjit. A legény édesapja tiltotta, hogy ne énekeljék. Akkor nagyba énekelték, hol ott, hol itt.”

            Gyűjtésem közben ennek a balladának is megkülönböztetett figyelmet szenteltem, változatait számottevően mégsem tudtam gyarapítani. Véleményem szerint a Konsza Samu és az Albert Ernő vezette gyűjtőmozgalom idején még elevenség jellemezte a helyi népballadák éneklését. A hetvenes évek végére már nemcsak hogy megszűnt a helyi népballadaalkotás emléke, hanem az éneklésük iránti igény is megcsappant. Ezt tanúsítja ez a népballadatípus is, mely kiveszőben van a vidékről, s csak az énekesek passzív emlékezetében él.

 

(Pozsony 1984: 272–273.)