Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kató Ferenc


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1896 májusa után
Gyűjtés helye: Háromszék
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 496-497/298. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Ess az eső, hull az útra,
Kató Ferenc haló1 ágyba’
Amikor még nem is vélte,
Hamar elvégződött élte.2

2. – Német Áron, jó barátom,
Ne sírjál az én sorsomon!
Hejába sírsz, me’t meghalok,
Me’t sebeim halálosok.

3. Az falunak a végibe,
Ott két gyilkos reám töre.
Kifosztottak mindenembül,
Megfosztottak életemtül.||

4. Ó, két gyilkos, mit gondolál,
Amikor vélem így bánál?
Sohasem vétettem nektek,
S engem méges megöltetek.

5. Kató Ferenc, édes atyám,
Ne sírjon fia halálán!
Se az anyám, se az rózsám,
Az én Ferenci Zsuzsikám.

6. – Kelj fel, kelj fel hű szeretőm!
Mi történt, uram, teremtőm?
– Jaj, jaj! a’ történt, Zsuzsika,
Kató Ferenc meg van halva.||

7. – Kelj fel, kelj fel, édes Ferim!
Kelj fel, nézd sűrű könnyeim!
– Nem kelhetek, édes rózsám,
Elestem a gyilkos tusán.3

8. Költik, költik,4 de nem kél fel,
Nyugszik a sírban békivel.
Nyugszik békivel az Úrba’,
Fenn a lelkek országába.

9. Cseng5 ároknak bús folyása,
Kató Ferenc meghalása,
Madarak bús éneklése,
Zsuzsika sok szenvedése…6

10. Zsuzsika itt maradt árván,
Sírva a Ferenc halálán.
– Addig sírok, addig rívok,
Amíg én es meg nem halok.!Megjegyzés

1. Eredetileg úgy lehetett: esik ágyba.
2. Másolatunkban: elvégzett az élte. [Téves Kanyarónak ez a hivatkozása: az eredeti lejegyzésben is Hamar elvégződött élte szerepel.]
3. Másolatunk szerint: harcán
4. Uo. kőtik, kőtik
5. Értsd: Zúgva foly az árokban a víz.
6. Már a XVI. században láthatók ily példák költészetünkben: a felvilágosító vagy színező s hangulatkeltő vonások rövid vázlatos egybeállítása.

(Kanyaró 2015: 496-497.)

298. Kató Ferenc (Háromszék)
Lelőhely: AKKvár–MsU 2105: 36–37. lap. Kanyaró Ferenc kézírása

298.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag ([Háromszéki népköltési gyűjtemény], 4. ív, k) betűvel jelölt adat, számozatlan lapok).
 Változtatásainak egy részéről Kanyaró lábjegyzetben adott számot, de azokon kívül is több helyen módosított a szövegen – néhol teljesen indokolatlanul. (Például, nem tudjuk okát adni annak, hogy miért írta át a békével szót békivel-re a 8. versszakban.)

Ess az eső hull az utra
Kató Ferenc haló ágyba
A mikor még nem is vélte
Hamar elvégződött élte.

Német Áron jó barátom
Ne sirjál az én sorsomon.
Hejába sirsz, met meghalok,
Met sebeim halálosok.

Az falunak a végibe
Ott két gyilkos reám töre
Kifosztottak mindenemből mindenembül
Megfosztottak életemtől. életemtül

Oh két gyilkos mit gondolál
A mikor velem igy bánál.
Sohasem vétettem nektek
S ingem méges megölétek. megöltetek

Kató Ferenc né édes anyám, Kató Ferenc, édes atyám
Ne sirjon fia halálán,
Se az anyám, se a rozsám
Az én Ferenczi Zsuzsikám.

Kelj fel, kelj[!] hü szeretőm
Mi történt uram teremtőm
Jaj, jaj a történt zsuzsika
Kató Ferenc meg van halva.

Kelj fel, kelj fel édes Ferim,
Nézd meg könnyező szemeim.Kelj fel! Nézd sűrű könnyeim
Nem kelhetek édes rozsám
Elestem a gyilkos harczán. tusán

Kötik, kötik, de nem kel fel
Nyugszik az urban békével, a sírban békivel
Nyugszik békével békivel az urba
Fent a lelkek országába.

Cserg’ Cseng ároknak bus folyása
Kató Ferenc z meg halása
Madarak bus éneklése
Zsuzsika sok szenvedése.

Zsuzsika itt maradt árván,
Sirva a Ferencz halálán.
Addig sirok, addig sirok rívok
Míg immág én es meg halok.Amíg én es meg nem halok.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 778–779.)