Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, jó estét


Gyűjtő: Székely Ferenc
Gyűjtés ideje: 1894
Gyűjtés helye: Homoródszentpál
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 197/52. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

(Töredék)

1. Jó estét, jó estét,
Csaplárosné asszonyság!
Hol vagyon az én babám,
Aki engem rég, hogy vár?

2. Lefeküdt, lefeküdt
Szép paplanos ágyába,
A szép fűzős cipőjét
Lehúzta a lábáról.

3. Nyithatod, nyithatod
Zöld virágos kapudot:
Nem látogatom többé
Szép kerek udvarodot.1Megjegyzés

1. Az első versszak mintha a ballada közepéről való volna. Vesd össze az előbbi teljesebb [etédi] változat 5-ik strófájával.

 

52. Jó estét, jó estét (Homoródszentpál)
Lelőhely: EA 2276: 94. lap, 54. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

52.1. Székely Ferenc eredeti lejegyzése: AKKvár – MsU 1857: 18–19. lap, XXV. sz. (A diák a kéziratot vagy letisztázását 1894. április 5-én fejezte be.) Kanyaró másolata szóról szóra és strófabeosztás tekintetében is megegyezik Székely Ferenc lejegyzésével, csupán az első sor kétszer megismétlődő estvét szavát írta át a korabeli nyelvhasználatban általános estét alakra.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 626.)