Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, jó estét


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1971-05-16
Gyűjtés helye: Csíkdánfalva
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 130-131/34. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Antal Erzsébet, 20 évesSzöveg

- Jó estét, jó estét, csaflárosné asszonyság!
Hol van az a Bözsi lány, talán le is feküdt már?

- Lefeküdt, lefeküdt szép paplanos ágyába,
Hadd pihenje ki magát csendes nyugodalmára.

- Költse fel, költse fel, engedje el a bálba,
Piros bársony cipejét húzza fel a lábára!

Fel is kel, fel is kel, el is mene a bálba,
Akkor az a két betyár rákacsint a cigányra.

- Húzzátok, cigányok, estétől szép reggelig,
Míg a babám cipeje piros vérrel megtelik!

- Na most lányok, na most lányok, rólam példát vegyetek,
Két fi betyár szeretőt soha ne szeressetek!

Mer én kettőt, mer én hármat, mer én négyet tartottam,
Édes-kedves jó anyám, halálomra táncoltam.

Átkozott az apa, de még jobban az anya,
Ki egyetlen leányát a bálba elbocsássa.

Este elbocsássa, szép reggelig nem látja,
Reggel kilenc órakor halva viszik az ágyba.

Harangoznak délre, de nem déli ebédre,
Azt a híres Bözsi lányt viszik a temetőbe.

Két betyár kíséri, azok tették a sírba,
Apja, jó édesanyja haláláig siratja.Megjegyzés

   Az élő, kedvelt népballadák közül tán ma is a legnépszerűbb. Vargyas Lajos 431 változat adatait sorolta fel (II. 1976. 277.), amelyek között csíkból a következő helységek szerepelnek: Csatószeg, Csíkjenőfalva, Csíkmenaság 2, Csíkrákos 2, Csíkszentsimon, Gyergyócsomafalva 2, Gyergyóditró, Gyergyótekerőpatak, Gyimesfelsőlok 2, Gyimesközéplok, Magyarcsügés, Szőpvíz-Kóstelek, összesen 16, amely szám igen csekélynek tekinthető, s csupán a gyűjtés hiányával magyarázható.
   Újabban 103 változat adatait írtuk le (Albert Ernő 1989. 159: 17–18.), amelyek között is található csíki 4 a következő helységekből: Gyergyóremete, Gyergyóalfalu, Csíkmadaras, Kászonjakabfalva. Ha még hozzáadjuk az e kötetben található három változatot, a csíkiak száma 23-ra emelkedik.
   A fentieket néhány újabb adattal is kiegészítjük:  1. Szegő Júlia 1988. 55:20.; 2–4. Móricz Zsigmond 1991. 26–28:4a.,b.,c.; 5. Seres András-Szabó Csaba 1991. 155:94.; 6. Pozsony Ferenc 1994. 66:17.; 7. B. Kovács István 1994. 247:5.; 8–9. Zsók Béla 1995. 29:8. és 50:22.; 10–12. Albert Ernő 2000. 52–56:18–20.; 13–14. Sebestyén Dobó Klára 2001. 57:29. és 105:60.
   Amennyiben a Vargyas-kötetben közölt 431 változathoz hozzáadjuk a 103-at, a mostani 3-at és a kiegészítés 14 adatát, akkor e balladának  559 változata adatait rögzítettük.
   Elterjedtségét néhány idézettel is bizonyíthatjuk. Kanyaró Ferenc írta 1906-ban: „újabban alakult Tollas Erzsit a múlt század második felében Erdélynek majdnem mindenik vidékén énekelték, s talán még ma is ez a legismertebb népballadánk”. Berze Nagy János szintén elterjedtségéről tájékoztat: „Baranyában minden magyar faluban énekelik, sok helyen olyan dallammal, hogy táncolnak is mellette. (1940). Csíkdánfalván és a felcsíki falvakban a vasárnapi táncokban szintén táncoltak dallamára az 1950–1960-as években, és minden faluban bőven ismerik. Faragó József azt írta: „Az Igazság című kolozsvári napilapban próbaként közzétett felhívásra mintegy 90 változat érkezett be”.
   Kríza Ildikó monografikus értékelését végezte el e balladának 251 változata felhasználásával. (1967)
   Vargyas Lajos európai elterjedtségét vizsgálva megállapította, hogy „francia eredetű”. Ismerik 119 változatát a francia, olasz, angol, német népköltészetben (II. 1976. 273–283.) Legutóbb Faragó József összegezte e ballada adatait. A 32. számú megjelent az Édesanyám sok szép szava kötetben.

(Albert Ernő 2004: 312-313.)