Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, barna lány, mi bajod érkezett


Gyűjtő: Nemes Dénes
Gyűjtés ideje: 1892/93. tanév
Gyűjtés helye: Tordátfalva
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 234-235/81. sz
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

I.

1. Jó estét, barna lány, mi bajod érkezett,
Talán a vacsorád nem igen jól esett?
Hoztam egy üveg bort, iszol-é belőle?
Szomorú szívedet vigasztald meg véle!

2. Nem kell a te borod, idd meg csak te magad,
Hogyha nem sajnáltad az én lányságomat.
– Sajnáltalak, rózsám, amég megcsaltalak,
De már a jó Isten viselje gondodat!

II.

1. Lányom, de jó lányom, mi bajod érkezett,
Hogy a te kötényed úgy megrövidedett?
– Anyám, de jó anyám, szabó nem jól szabta,
Szabó nem jól szabta, s kurtácskán csinálta.

2. Hóhérok, hóhérok, vigyétek lányomat,
Vigyétek börtönbe, a legmélyebbikbe!

3. Anyám, de jó anyám, csak azt engedje meg,
Hogy szobámba menjek, s gúnyámat nézzem meg.
Gúnyáim, gúnyáim, földre boruljatok,1
S mint jó asszonyotok, úgy imádkozzatok!

4. Hóhérok, hóhérok, vigyétek lányomat,
Vigyétek börtönbe, a legmélyebbikbe!

5. Anyám, de jó anyám, csak azt engedje meg,
Hogy kertembe menjek, virágom nézzem meg.
Virágim, virágim, földre boruljatok,
S úgy imádkozzatok, mint jó asszonyatok! ||

6. Hóhérok, hóhérok, vigyétek lányomat,
Vigyétek börtönbe, a legmélyebbikbe!

7. Lányom, de jó lányom, nyitsd meg az ajtódat,
Nyitsd meg az ajtódat: még egyszer lássalak!

8. Anyám, de jó anyám, innen már elmehetsz,
Innen már elmehetsz: itt nincs már mit keress!2Megjegyzés

1. Így is éneklik: földre zuhanjatok

2. E befejezés eltér az összes eddig ismert változattól.

 

81. Jó estét barna lány, mi bajod érkezett (Tordátfalva)
Lelőhely: EA 2276: 50–51. lap, 24. sz. Kanyaró Ferenc kézírása. A Kisfaludy Társasághoz beküldött kéziratban Kanyaró a Fejér-Nyikó mellékét jelöli meg a gyűjtés helyéül. A hagyatékból előkerült eredeti feljegyzésből derült ki, hogy ez is tordátfalvi változat.

81.1. A ballada eredeti lejegyzése Nemes Dénes kézírásában: MUEKvGyLtár 18. csomag.
(Nemes Dénes: Dalok. 1–2. oldal. 1. sz.)

Jó estét barnalány, mi bajod érkezett
Talán a vacsorád nem igen jól esett
Hoztam egy üveg bort iszol-é belőle
Szomorú szivedet vigasztald meg vele.
Nem kel a te borad idd meg csak te magad,
Hogyha te nem sajnáltad az én lányságomat
Sajnáltalak rozsám a még megcsaltalak
De már a jó isten viselje gondodat.

Lanyom, de jó lányom mi bajod érkezett,
Hogy a te kötényed úgy megrövidedett.
Anyám, de jó anyám szabó nem jól szabta
Szabó nem jól szabta, S kurtácskánn csinálta.

Hohérok, hohérok vigyétek lányomat
vigyétek börtönbe a legmélyebbikbe
A legmejebbikbe.
Anyám, de jó anyám csak azt engedje meg,
Hogy szobámba menjek, s gunyámat nézzem meg
S gunyámat nézzem meg.
Gunyáim gunyáim földre zuhanjatok boruljatok,
S mint jó asszonyatok úgy imádkozzatok

Hohérok hohérok vigyétek lányomat
Vigyétek börtönbe a legmélyebbikbe
A leg mejebbikbe. ||
Anyám, de jó anyám csak azt engedje meg,
Hogy kertembe menjek, s virágom nézzem meg.
Virágim virágim, földre zuhanjatok boruljatok,
S úgy imádkozzatok, mint jó asszonyatok.

Hohérok hohérok vigyétek lányomat
Vigyétek börtönbe a legmélyebbikbe
A leg mejebbikbe.
Lányom, de jó lányom nyisd meg az ajtodat,
Nyisd meg az ajtódat: Még egyszer lássalak
Anyám, de jó anyám innen már el mehetsz
Innen már elmehetsz: És itt nincs, hogy már mit keress.

 Nemes Dénes kéziratában a ballada tizenkét szótagos hosszú sorokkal indul, a gyűjtő szaggatott vonallal jelölte (eléggé esetlegesen) a versszakhatárokat. A ballada középső részén a hosszú sorokat néhol két hat szótagos sorra törte – nem lehet tudni mi okból. Feltételezzük, hogy az ismétlődő félsorokat nem írta le újból, s emiatt bukkannak fel olyan versszakok, melyek egy tizenkét szótagos hosszú és két hatszótagos rövid sorból állnak. Valószínű, Kanyaró Ferenc is hasonlóképpen értékelte a strófaszerkezet és a sorhosszúság bizonytalanságait, másolatában – kiegészítve a hiányzó félsorokat – szabályos tizenkét szótagos hosszú sorokat hozott létre, a strófabeosztás esetlegességeit azonban ő sem tudta kiküszöbölni.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 649-650.)