Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, barna lány


Gyűjtés ideje: 1975
Gyűjtés helye: Magyarcsaholy
Közlő: Bura László
Közlés ideje: 1978
Megjelenés helye: Bura 1978: 18-20/4. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Szűcsné Kővári Julianna, 72 évesSzöveg

– Jó estét, barna lány,
Mi bajod, édesem?
Talán a vacsora
Nem nagyon jólesett?

Itt van egy liter bor,
Igyál csak belőle,
Bánatos szívedet
Vigasztald meg vele.

– Nem kell nékem borod,
Idd meg csak magadba,
Ha nem sajnáltad a
fiatalságomat.

– Addig sajnáltalak,
Míg meg nem csaltalak,
Most már a jó Isten
Viselje gondodat.

– Hóhérok, hóhérok,
Vigyétek lányomat,
Vigyétek börtönbe,
A legmélyebbikbe.

– Anyám, édesanyám.
Aztat engedje meg,
Lányoktól búcsúzzak
Én már el örökre.

Lányok, ti szép lányok,
Mikor éngem láttok,
Térdre boruljatok.
Éngem sirassatok.

– Hóhérok, hóhérok,
Vigyétek lányomat,
Vigyétek börtönbe,
A legmélyebbikbe.

– Anyám, édesanyám,
Aztat engedje meg,
Kertembe bémenjek,
Virágim nézzem meg.

Virágim, virágim,
Mikor éngem láttok,
Földre boruljatok,
Éngem sirassatok.

– Hóhérok, hóhérok,
Vigyétek lányomat,
Vigyétek börtönbe,
A legmélyebbikbe.

– Anyám, édesanyám,
Aztat engedje meg,
Babámtól búcsúzzak
El én már örökre.

Babám, kedves babám,
Mikor éngem látol,
Földre boruljál és
Éngemet sirassál.Megjegyzés

4–8. A szégyenbe esett lány

            Hét kutatóponton tizenegy változatát jegyeztük fel, hatot dallammal. A megye mindegyik kistáján fellelhető. Főként a felnőttek és az idősebbek ismerik.

            A Pusztadarócon feljegyzett változatban a többitől eltérő az 5. versszak:

           

Jó legény, te elmész,

Jó utat kívánok,

Kapumtól kapudig

Törjön le a lábad.

 

            A 8. versszakban pedig arra kéri az anyját, hogy engedje megnézni a barátnőjét is.

            A Szilágyszérben gyűjtött balladát adatközlője töredékesnek mondotta, emlékezete szerint a negyedik és a nyolcadik versszak után még következett egy-egy rész, amelyet azonban elfelejtett.

            Az 5. sz. dallamot vö. a 6. sz.-val.

            Az 8. sz. balladát a 2. sz. dallam változatára éneklik.

            Vö.: Albert–Faragó, 23–31. sz.; Ráduly, 24–27. sz.; Vargyas, 10/29–32. sz.; M. XXVI. évf. (1973) 4: 33.; SzH. IV. évf. (1971), 235. sz.

            A Pusztadarócon feljegyzett Jó estét, jó estét, ismeretlen anya kezdetű ballada a szégyenbe esett lány balladatípusának egyik töredékes változata (vö. Csanádi–Vargyas, 59–60. sz.), ugyanezek a motívumok az eladott lány balladatípusának egyik változatában is fellelhetők (vö. Ortutay–Kríza, 45. sz.).

            Dallamváltozatok:

            5. sz.: 1. versszak 5–6. sorát a dallam második felére énekli.

 

(Bura 1978: 200–201.)