Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, angyalom


Gyűjtő: Lukácsi József
Gyűjtés ideje: 1895/96. tanév
Gyűjtés helye: Tordátfalva
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 231-233/80. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

I.

1. – Jó estét, angyalom!
Mi bajod érközött?
Talán a vacsorád
Nem igen jól esött?

2. Hoztam egy icce bort,
Hogy igyál belőle:
Szomorú szívedet
Vigasztald meg véle.

3. – Idd meg csak te magad,
Idd meg a borodat,
Ha te nem sajnáltad
Szép leányságomat.

4. – Sajnáltalak, babám,
Amíg megcsaltalak,
Immár az ég ura
Viselje gondodat!

II.

1. – Lányom, édös lányom,
Mi bajod érközött,
Hogy a kötényelőd
Úgy megrövidödött?

2. – Anyám, édös anyám,
Kedves édös anyám, ||
Szabó nem jól szabta,
Varró nem jól varrta.

3. – Szabó is jól szabta,
Varró is jól varrta,
Csak a te kedvesöd
Mindönnek az oka.

4. Hóhérok, hóhérok,
Vigyétök lányomot,
Vigyétök tömlöcbe,
A legmélyebbikbe!

5. – Anyám, édös anyám,
Csak azt öngedje meg:
Szobámba bémönjek,
Ruháim nézzem meg.

6. Ruháim, ruháim,
Mikor ingöm láttok,
Földre boruljatok:
Ingöm gyászoljatok!

7. – Hóhérok, hóhérok,
Vigyétök lányomot,
Vigyétök tömlöcbe,
A legmélyebbikbe!

8. – Anyám, édös anyám,
Csak azt öngedje meg: ||
Kertembe bémönjek,
Virágim nézzem meg.

9. Virágim, virágim,
Mikor ingöm láttok:
Földre boruljatok,
Ingöm sirassatok.

10. – Hóhérok, hóhérok,
Vigyétök lányomot,
Vigyétök tömlöcbe,
A legmélyebbikbe!

*

11. – Lányok, lányok, lányok,
Szép hajadon lányok!
Tőlem tanuljatok:
Csókot a legénynek
Soha se adjatok!Megjegyzés

 Az előbbieknél [a 75. és 76. számú szentgericei változatokra utal Kanyaró] jóval sikerültebb példája a kettős balladának. Nemcsak a dal azonos volta, a tanulság egysége is szorosan egybefűzi a két különböző történetet: a közrendű és nagyúri leány egyaránt szomorú sorsát, ha a hitegető csábításra könnyelműen hallgatva, odadobják legdrágább kincsöket. A némileg eltérő ritmusú s egy sorral kibővült végső strófa érdekesen kapcsolja össze a két költeményt, mely két különböző világból van véve, s mint a megcsalt lányok tragikus végsóhaja, egyformán vonatkozhatik mindkét félben maradt, befejezetlen balladára.

(Kanyaró 2015: 233.)

 

80. Jó estét, angyalom (Tordátfalva )
Lelőhely: EA 2276: 45–47. lap, 22. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

80.1. A ballada eredeti lejegyzése a gyűjtő, Lukácsi József VIII. o. t. kézírásában:
MUEKvGyLtár 18. csomag (Lukácsi József VIII. o. t.: Népdalgyűjtemény) – A Lukácsi József által lejegyzett szövegbe Kanyaró több helyen is belejavított. Ezeket a helyeket a főszövegben dűlt betűvel szedtük. Az első rész, 4. strófájának 3. sorát Kanyaró átírta (De már a jó Isten Immár az ég ura) az összes többi helyen a dűlt betűs sorok és strófák Kanyaró betoldásai.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 649.)