Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jakab Rózsa


Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Uzon
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 207/64. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

„Ez a Jakab Rózsáé ”

I.

1. A szentgyörgyi kórház földje homokos,
Azon sétál három doktor főorvos.

2. Orvos urak, adjon Isten jó napot!
– Isten hozott, Jakab Rózsa ! mi bajod?

3. Főorvos úr! Az volna a kérésem,
Hogy ha lehet, a bajomon segéljen.

4. Isten után, hogyha tudok, segítek,
De belől van minden fájdalmas sebed.

II.

1. Az uzoni torony tetejébe’
Ül egy holló gyászos feketébe.
Ez a holló gyászol ketten minket,
Te szép világ, hogy váljak meg tőled.

2. Jakab Rózsát nyolc legény kíséri,
Kokó Árony az erdőből nézi:
– Ne nézd, Árony, gyászos temetésem;
Mind ezeket teérted szenvedem.Megjegyzés

Néhány éve történt csak, hogy egy Jakab Rózsa nevű uzoni hajadon meglőtte magát Győrbíró, gúnynevén Kokó Árony nevű legényért. A legény anyja ellenezte egybekelésüket, innen eredt a tragédia. Győrbíróné annyira kordában tartotta a fiát, hogy az nem is mert elmenni a temetésre, s csak a falu melletti erdőből nézte végig.
 E balladát Erdélyi Lajos barátom szívességének köszönöm, kinek egykori iskolatársa, Bodali (Bodolai) F. Mihály küldötte meg – fájdalom –, hiányosan.

(Kanyaró 2015: 207.)

 

64. Jakab Rózsa (Uzon )
Lelőhely: EA 2276. 150. lap, 98. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

64.1. A ballada eredeti lejegyzése Bodali F. Mihály kézírásában: MUEKvGyLtár 40. csomag. (felső indexben Kanyaró módosításait jelezzük)

ez a Jakab Rozsáé

A szentgyörgyi korház főldje homokos
Azon sétál három doktor főorvos.
Orvos urak: adjon Isten jo napot
Isten hozott Jakab rozsa mi bajod.

Főorvos úr az volna a kérésem
Hogy ha lehet a bajomon segéljen
Isten után hogy ha tudok segitek
De belől van minden fáj dalmas sebed.

Az uzoni torony tetejébe
Ül egy hollo tiszta gyászos feketébe
Ez a hollo minket gyászol ketten gyászol ketten minket
szép a világ hogy vály ak meg tölled.

Jakab rozsát nyolcz legény kiséri
Koko Árony az erdőből nézi
Ne nézd árony gyászos temetésem ||
Met ezek csak mind érted történtek. Mind ezeket teérted szenvedem.

 A balladát Bodali F. Mihály a következő levél kíséretében juttatta el Erdélyi Lajos hoz (aki aztán Kanyaró Ferenchez továbbította mind a levelet, mind pedig azt a két balladát, melyet neki Bodali F. Mihály küldött.
 „Édes Erdélyi úr!
 Bocsásson meg kéresit ilyen késöre tudom teljesiteni, de nem az én hanyagságom volt hanem az volt az oka hogy az egygyik éneket későre kaptam meg és még sem tudtam egésszen meg kapni. t. i. a Jakab Rozsáét, hanem ha csakugyan nagy szükség lesz rá értesitsen mert még továb utána nézek.
 Most a menyit tudott belöllők el küldöm és szivesen szolgálhatok másokkal is a melyeket tudok.
 Maradok tisztelöje Bodali F. Mihály” [Kanyaró ceruzás bejegyzése a név alatt: Bodolai]
 A kettőbe hajtott ívlap első oldalán található a levél, a 2–3. oldalon Ez a Györbíro Áronyé címen a Vízbe fúlt legény balladája, a 3–4. oldalon egy öngyilkos leányról szóló ballada (Ez a Jakab Rozsáé), a 4. oldalon pedig A szarka dala címen egy ének, melyhez rövid magyarázatot is fűzött Bodali F. Mihály: „Itt egy rövid harmadikot is le irok amit ugy hallottam Ilyefalván történt vagy csak hogy ott kezdték hogy volt egy embernek egy szarkája és meg doglött és ez az ember a fiával el temette így hangzik”
 A levél (és Kanyaró Ferenc jegyzete a főszövegben) több mindenről is tájékoztat: 1. A gyűjtéshez Kanyaró ismerőseitől is segítséget kért, ezúttal Erdélyi Lajos szívességéből jutott két háromszéki balladához. 2. Erdélyi Lajos egykori iskolatársát mozgósította segítségért. 3. Bodali F. Mihály valaki mástól szerezte meg Jakab Rózsa balladájának szövegét, és tudatában volt annak, hogy csak töredékes szöveget sikerült begyűjtenie. 4. Bodali F. Mihály készségesnek mutatkozott akár a további keresésre, akár arra, hogy saját tudásából is gyarapítsa a gyűjteményt.
 A ballada megszületésének hátteréről/körülményeiről Kanyaró valószínű Erdélyi Lajos szóbeli közlése révén értesült; a Kanyaró-hagyatékban nem találtunk ilyen értelmű levelet vagy feljegyzést.

64.2. A ballada második (későbbi) másolata Kanyaró Ferenc kézírásában: AKKvár–MsU 2105 („Biztonsági másolat”): 104. lap.
 Ebben a másolatban Kanyaró megtartotta az eredeti lejegyzés strófabeosztását (négy négysoros versszak), s a szövegen ott, ahol korábban is beavatkozott, itt is módosított, de esetenként eltérő módon: A harmadik versszak harmadik sorában a szórendet ugyanúgy cserélte fel, mint az első másolatban (az 1896-os gyűjteményben), a negyedik versszak utolsó sorát így írta át: Mert ezeket mind érted szenvedem.
 A második másolathoz Kanyaró a következő jegyzetet fűzte:
 „Jakab Rózsa szeretője volt egy Áron nevű uzoni székely legénynek, kinek gúnyneve lehetett Kokó. Ez valami rossz fát tett a tűzre, s féltében elhagyta a falut. Rózsája meglőtte magát utána való bánatában. Kórházba vitték, de életét ott sem menthették meg. A bujdosó Áron csak az erdő széléig mert jönni, s onnan nézte el a temetést.”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 633-635.)