Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Horváti Gyula


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1978
Gyűjtés helye: Ozsdola
Közlő: Pozsony Ferenc
Megjelenés helye: Pozsony 1984: 144-145/51. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Furus Sándor, 42 évesSzöveg

Amott kerekedik egy fekete felhő,
Azon száll, azon száll egy fekete holló.

Állj meg, holló, állj meg, tőled hadd üzenjek,
Horváti Gyulának hogy írjak levelet.

- Kocsisom, kocsisom, legjobbik kocsisom,
Fogjál a hintóba, az üveghintómba.

Menjünk el, menjünk el kéklő hegyen túlra,
Kéklő hegyen túlra, fényes palotába.

Jó napot, jó napot, Horváti Borbála,
Horváti Borbála, te mostohaanya.

Horváti Borbála, te mostohaanya,
Hol van a te lányod, Horváti Ibolya?

- Lent vagyon kertjében ibolyát gyomlálni,
Ibolyát gyomlálni, koszorúba kötni.

- Lejártam a kertbe, sehol se találtam,
Hol van a te lányod, Horváti Ibolya?

- Mi tűrés- tagadás, egyszer ki kell vallnom,
Bent van a szobában gyászos rovatalon.

Horváti Gyula ő erre be is lépe,
Erre be is lépe, zsebkésit kivette.

Zsebkésit kivette, s az ujját megvágta,
Megvágja az ujját ennek a leánynak.

Zsebkésit kivette, szívébe bészúrja:
- Vérem a véredvel egy Tiszába folyjon,

Testem a testedvel egy gödörbe jusson,
Lelkem a lelkedvel mennyországba jusson.

Verje meg az Isten azt az édesanyát,
Aki a szerelmet egymástól eltiltá.Megjegyzés

51–52. A kedvese után haló legény

            Az előző típusból váltak ki és önállósultak az ide tartozó alkotások. A magyar folklórban mondhatni általános ez a megoldás. Ezek a szövegek a legény megérkezésétől kezdődnek, s ez a legjellemzőbb szerkezeti sajátossága a balladacsoportnak. (Lásd még Burány 1977: 68). Az 51. számú változatban szerepel a „Vérem a véreddel egy Tiszába folyjon” kezdetű archaikus formula, mely a vérszerződés egykori hagyományára utal. Ugyanebben a szövegben szerepel egy érdekes motívum, amelyben a fiú megvágja az ujját a leánynak, s azután hangzik el a jól ismert formula. Vargyas Lajos egyik tanulmányában altaji, sór hősénekek szövegeiben is jelzi a motívum meglétét, mely a vérszerződéshez kapcsolódott (1978: 23).

 

(Pozsony 1984: 260.)