Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Honvédi magyar dal a piski hídnál


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1857–1875 között
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 351-353/161. sz.
Forrás:

Kéziratos énekeskönyvből


Szöveg

1. Februáriusnak nyolcadik napjára
Gyászköntöst ölte fel a szép nap magára.
Megindult táborunk a piski hídjára,
ottan találunk egy borzasztó csatára.

2. Reggel hat órakor az ágyuk dörögnek,
Kartács és más golyók előttünk csörögnek,
Már sok vitéz hevert[?] s halállal hörögnek,
Kik fegyverbe állnak, amúgy könyörögnek.

3. Oh Jéhova Isten, aki teremtettél,
Hatalmas karoddal hadba vezéreltél,
Buzgó szívvel kérünk téged, oh Jéhova,
Vitéz szolgáidhoz most ne légy mostoha. ||

4. Segítsd győzelemre hadi seregünket,
Ne hadd elcsüggedni fényes nemzetünket,
Hanem bátorsággal öntöz[d] kebelünket,
Hogy gyorsan forgassuk magyar fegyverünket.

5. Déva felé álltunk a Marosnak partján,
Túl felől állt Pukner Piskinek határán,
Tölteti ágyúját s nem szüntet golyóján,
Csúnyán jött közinkbe át Maros folyóján.

6. Itten két nap folyvást tartatik a csata,
Az ágyúszó a föld gyomrába béhalla,
Midőn két nagy golyók mérgesen össz’csapnak,
Egymásnak köszöntve rútul csatát adnak.

7. A jobb és bal szárnyán szól az apró fegyver,
Hal a nép két felől, mint a juh, hogy hever, ||
Lerogyik a földre, így szól: Jaj, Istenem!
Egy kegyelem-golyó veszi el életem.

8. Többen hullottak el Pucnernek, mint nekünk,
Ötszázra menyen fel holtunk és betegünk,
De neki ezernél többre megyen száma,
A megsebesültek és a holtak sora.

9. Még a csata napján ez is megtörténlett:
Egy század leinger fejér lobogót vett
Fel a jobb kezébe, s hozzánk akar jőni,
A fejér sapkások rájok kezdnek lőni.

10. A marjási fejérszíjas compánia
Kezet fogtak velek áldomást innia.
Míg beszélgetnek egy kis korig szívesen,
Megszalad közülök egy néhány véresen. ||

11. S itt a magunk népe magunk eli lőtte,
A fegyver körüljárt ej[?] hasztalan tőle.
Kiáltják a Mariási fejérszíjasok:
Jó magyar testvérünk, minket ne bántsatok!

12. A bús lélek bennem úgy megkeseredett,
Hogy a szív keblemben szintén elepedett,
Mert elgondolom a gondot, hazám baját,
Miolta hallom a sebesültek jajját.

13. Hogy írom most eztet, ha kórházba ülök,
Szalmás nyoszolyámon a gondba merülök,
Onnan bocsátom el elmés gondjaimat,
Várom, ki enyhítse bágyadt tagjaimat. ||

14. Szinta[?] könnyes szemmel a néma falukat
Nézem és hallgatom a hörgő jajjakat,
Akik más szobában a halál révére,
Keservesen jutnak éltek estvéjére.

15. Sok keserves anya reményli merészen,
Hogy fia a szabadságba majd részt vészen.
Pedig a madarak már testét sokaknak
Dühösen szaggatták szegény elholtaknak.

16. De sok nyomorultat szült a Maros tája,
Szóljon hát igazat akármely bölcs szája!
Nem is volt hazánknak rég annyi betege,
Mint amennyit fedez a szabadság ege.Megjegyzés

161. Honvédi magyar dal a piski hídnál (H. n.)
Lelőhely: AKKvár–MsU 1210/A–C: 176–178. – Ismeretlen kéz írása.
 A hosszú verset a piski csatában részt vevő vagy a csata eseményeit közvetlenül ismerő személy írta – aki kórházi ápolása idején fogalmazta meg és vetette papírra élményeit és gondolatait. Verse – feltehetően – ugyanúgy kézírásban terjedt, mint a szabadságharc és önkényuralom korának többi közköltészeti darabja. A napi események szintjén megrekedő krónikás ének azonban, már csak hosszúsága miatt sem volt alkalmas arra, hogy szélesebb körben ismertté váljék. Másolatával/változatával nem találkoztunk a 19. század második felének kéziratos énekeskönyveiben.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 714.)