Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Hogyha elmész


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1978-03-09
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 117/19. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Albert Mátyásné Tamás Katalin, 65 évesSzöveg

Hogyha elmész, csendesen járj,
Csendes folyóvízből igyál,
Csendes folyóvízből igyál,
Rólam mindig gondolkozzál.

Sohase jussak eszedbe,
Sohase gondolj feléje,
Csak akkor jussak eszedbe,
Mikor kenyér a kezedbe.

Akkor se jussak egyébről,
Csak az igaz szeretetről,
Akkor se jussak egyébről,
Csak az igaz szeretetről.

S míg igaz szeretőd vótam,
Éjjel-nappal nálad vótam,
De nem vótál hű szerető,
Isten legyen mindig veled.Megjegyzés

  Balladás dal. Motívuma számos énekben megtalálható. A 4. versszak bizonyára egyéni hozzáadás a népdalok motívumaiból alakítva.
  Mivel a versszakok különböző szövegösszefüggésben fordulnak elő, versszakonként sorakoztatunk fel néhány példát:
  1.vsz. Hogyha elmész, csendesen járj:
  1.Erdélyi János III. 1848. 50:107.; 2. MNGy I. 277:71.; 3. MNGy III. 166:114.; 4. MNT II.190-149.; 5. Kallós Zoltán 1960. 20.; 6. Seres András 1973. 32.;  7. Ortutay Gyula-Katona Imre II. 1970. 234:29.; 8. Vargyas Lajos 1981. 471:0139.;  9–10. Kallós Zoltán-Martin György 1989. 114:44.; 131:56A.
  A 2. és 3. vsz. Akkor jussak az eszedbe:
  1.Erdélyi János I 1846. 277:71.; 2. Kriza János 1975. 90:138.; 3. MNGy I. 277-71.; 4. MNGy III. 166:114.; 5. Kodály Zoltán-Vargyas Lajos 1971. 155:122.; 6. MNT 1973. 422:474.; 7. Seres András 1973. 32.; 8. Faragó József-Jagamas János 1954. 309:139.; 9–10. Ortutay Gyula-Katona Imre II. 1970. 141:26.; 11. Járdányi Pál I. 1961. 83. 12. Kallós Zoltán 1960. 20.; 13.Lajtha László 1954a 132:16.j.
  Katona Imre megállapítása: „A keserves, búcsúzó- és bujdosóénekek szerencsés kontaminációja”.

(Albert Ernő 2004: 311.)