Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Hallod-e, te Molnár Anna


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1973-04-18
Gyűjtés helye: Gyergyóditró
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 94-96/4. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Tamás Sándorné Simon Borbála, 54 évesDallamSzöveg

- Hallod-e te, Molnár Anna?
Gyere velem hosszú útra,

Gyere velem  Molnár Anna,
Gyere velem hosszú útra!

- Nem mennék én Sajgó Márton,
Mer kicsidem van a házba.

Kicsi fiam a bőcsübe,
Jámbor uram az erdőbe.

- Semmit se(!), Molnár Anna,
Gyere velem hosszú útra!

 Nekem is van csendes uram,
Karon ülő kicsi fiam,
Karon ülő kicsi fiam.

- - - - - - - - - - - - - - - - --

- Hallod-e te, Molnár Anna,
Fel ne nézz erre a fára!

  A faluba sok leányt elvitt ez a férfi, ez a Zajgó Márton, ahogy tudom, hat leányt. Ez az asszony egy szép menyecske vót. S akkor, ahogy a pataknál mosott, s akkor elment, s hítta, me ez egy olyan leányrabló vót, s azt mondta az asszon:

- Nem mehetek, Zajgó Márton!

  Azt mondja:

Katona uram,
Mer nekem is van csendes uram,
Jámbor uram
S karon ülő kicsi fiam.

  De mégis csak a menyecskét addig csalta, ameddig kimentek. Elvitte. S elmentek az erdőbe, s leültek a fa tövibe, s azt mondja neki, hogy:

- Néjz egy kicsit a fejembe!

  S a menyecske a fejibe…, ahogy az ölibe hullott…, hát felnezett a burkus fára, s eszibe jutott, mer hallotta, ugye, hogy hát mik történtek, s könny csordult a szemibe, s a könny reacseppent a Zajgó Márton arcára, s azt mondja neki, hogy:

- Mét hull a könnye?

  S azt mondja, hogy:

- A fának a harmatja.

  S azt mondja:

- Most tíz óra tájt van, ilyenkor a fának nincs harmatja,
Induljunk fel burkus fára.
 
  S akkor kérte a menyecskét, hogy menjen elől, de a menyecske nem ment, hanem mind csak a katonát… s akkor ne, menjen… s addig alkudoztak, ameddig, mégis csak Zajgó Márton indult el előre, s a kardját leejtette, mivel le szokta fejezni, s a leány lenyúlt, a menyecske nyúlt le, s annak olyan tömérdek esze vót, hogy mikor felment, levágta a fejit.
  S akkor felőtözött a katona ruhájába, s hazament. Este vót, s szálllást kért a mónártól, s a mondta, hogy:

- Feleségem három napja oda vagyon,
Síró kicsi fiam vagyon, s nem adhatok szállást az éccakára.

  De mégis a katona addig alkudozott, hogy szállást adott. Azt mondta neki: nem bánja, nem baj, met ő olyan fáradt, hogy úgy is tud pihenni. Mikor kiül-tek az asztal mellé, akkor azt mondja:

- Hallod-e te, mónár gazda,
Van-e jó bor a faluba?
Ha van jó bor a faluba,
Hozz egy kupát kóstolóból
S a másikot megivóból.

  S az ember elment borért, s addig kigombolta – ahogy mondja a történe-lem – dolomántját, s megszoptatá kicsi fiát, s mikor hazament a mónár, csudálkozott, hogy a gyermek napokig sírt, három napja, hogy sír, s most milyen csendbe van. S akkor tőtöttek bort, s elhozta, s tőtöttek, s azt mondja:

- Hallod-e te, mónár gazda,
Feleséged hazajőne,
Megszidnád-e, megvernéd-e,
S az orrára felvetnéd-e?

  S azt mondja:

– Meg se szidnám, s meg se verném,
S az orrára fel se vetném.

  S akkor azt mondta a katona:

– Ha megszidsz es, s ha megversz es,
Én vagyok a feleséged.

  S ezzel aztán vége lett. Nagyon szép történet vót, édesanyám, ugye,… énekelte:

– Hallod-e te, mónár gazda,
Van-e jó bor a faluba,
Van-e jó bor a faluba?Megjegyzés

  Korábban Az elcsalt menyecske (Vargyas Lajos II. 44.), legutóbb Az elcsalt anya típuscímen (Faragó József 1998. 206. 40.) közölték e balladát.
  Vargyas Lajos (II.50.) 74 változat lelőhelyét sorolta fel. Csíkból a következő helységek szerepelnek: Borszék, Csíkmadaras, Gyergyóditró, Gyergyószentmiklós, Gyimesfelsőlok, Gyimesfelsőlok–Sántatelek 2, Gyimesközéplok–Bükkhavaspataka, Gyimesközéplok–Jávárdipataka, Gyimesvölgye–Hidegség, Gyimesvölgye–Récepatak, Gyimesvölgye–Magyarcsügés, Szárhegy, Tekerőpatak.
  A fentieket még 27 régebbi és újabb adattal egészítettük ki. (Albert Ernő 1989. 151–152.)
  Újabb közlések: 1–5. Ág Tibor―Sima Ferenc―Mórocz Károly 1979. 20:2. és 4 lelőhely (402:2.j.).; 6–11. Pozsony Ferenc 1984. 239.; 12–17. Szegő Júlia 1988. 63–77:24–29.; 18–19. Albert Ernő 1989. 59–68:7–8.;  20–21. Seres András―Szabó Csaba 1991. 209:144., 211:146.; 22. B. Kovács István 1994. 240:1.; 23. Pozsony Ferenc 1994. 31:2.; 24. Zsók Béla 1995. 31:10.
  Az eddigi változatok, prózai szövegekkel együtt az itt közölt 3 balladával 128-ra emelkednek.
  Vargyas Lajos a ballada francia eredetét bizonyította (II. 54–64.); összesen 600 francia, olasz, portugál, spanyol, angol, holland, német, dán, svéd, norvég, lengyel, szlovák-morva, román, délszláv e típusú ballada adatait közölte.
  A ballada fa alatti jelenete és a fejbenézés motívuma megtalálható számos keleti, szibériai nép költészetében, ami annak a bizonyítéka, hogy a franciáktól átvett balladába „beillesztettük a keleti hősénekből származó elemet, a fa alatti pihenőt a rajta felakasztott korábbi áldozatokkal” (Vargyas Lajos 1994. 172:19.). Legutóbb Faragó József újabb adatokkal gazdagította az eddigi kutatások eredményeit. (1998. 302–303.)
  Özv. Márton Ferencné Ádám Terézia 61 éves korában mondotta 1973. augusztus 16-án: „Akkorjában, mikor gyermekek vótunk, nagyon forgott, ugye. Azok elhaltak, akik olyan öreg nénik, akik énekelgették, ugye…, ezelőtt ez vót a nóta.”

(Albert Ernő 2004: 304.)