Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fényes királyúrfi


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1955
Gyűjtés helye: Lészped
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 352-354/109. sz.

DallamSzöveg

Füstös, gubáslegény mit gondolt magába:
Felöltözött szépen inneplő gúnyába,
Elindult megkérni gazdag ember lyányát,
Szegény gubáslegény gazdag ember lyányát.

„Jó estét, jó estét, gazdag ember lyánya,
Be szabad-e jönnöm, gazdag ember lyánya?”
„Jó estét, jó estét, füstös gubáslegény,
Kerüljön, üljön le minálunk a padra.”

„De nem azétt jöttem, hogy én itt leüljek,
Hanem azétt jöttem: jöcc-e hojzám vaj sem?”
„Nem menek én kendhez, füstös gubáslegény,
Gazdag leány vagyok, gazdag legényt várok.
 
Van itt a szomszédba szegény ember lyánya,
Elmenyen az kendhez füstös gubáslegény,
Elmenyen az kendhez füstös gubáslegény,
Gazdagnak gazdag kell, szegénynek szegény kell.”

„Jó estét, jó estét, szegény ember lyánya,
Be szabad-e jönnöm, szegény ember lyánya?”
„Jó estét, jó estét, füstös gubáslegény,
Kerüljön, üljön le nálunk a karszékbe!”

„De nem azétt jöttem, hogy én itt leüljek,
Hanem azétt jöttem: jöcc-e hojzám vaj sem?”
„Elmenek én kendhez, füstös gubáslegény,
Szegény leány vagyok, szegény legényt várok.”

Szegény a szegénnyel örökké találja,
Gazdag a gazdagval sohase találja.
Szegény a szegénnyel örökké találja,
Gazdag a gazdagval sohase találja.

Füstös gubáslegény mit gondolt magába:
Felöltözött bátran királyi gúnyába,
Elindult megkérni gazdag ember lyányát,
Fényes királyúrfi gazdag ember lyányát.

„Jó estét, jó estét, gazdag ember lyánya,
Be szabad-e jönnöm, gazdag ember lyánya?”
„Jó estét, jó estét, fényes királyúrfi,
Kerüljön, üljön le zöld selyem székemre!”

„De nem azétt jöttem, hogy én itt leüljek,
Hanem azétt jöttem: jöcc-e hojzám vaj sem?”
„Elmenek én kendhez, fényes királyúrfi,
Illik kend énhozzám, fényes királyúrfi.

Gazdag leány vagyok, gazdag legényt várok,
Gazdagnak gazdag kell, szegénynek szegény kell.”
„Kellesz a kutyának, ebadta hitványa,
Kell nekem, kell nekem szegény ember lyánya.”

„Jó estét, jó estét, szegény ember lyánya,
Be szabad-e jönnöm, szegény ember lyánya?”
„Jó estét, jó estét, fényes királyúrfi,
Kerüljön, üljön le nálunk a karszékbe!”

„De nem azétt jöttem, hogy én itt leüljek,
Hanem azétt jöttem: jöcc-e hojzám vaj sem?”
„Nem menek én kendhez, fényes királyúrfi,
Szegény leány vagyok, szegény legényt várok.

Tegnap fogtam kezet egy szegény legényvel,
Nem illik kend hozzám, fényes királyúrfi,
Van itt a szomszédba gazdag ember lyánya,
Elmenyen az kendhez, fényes királyúrfi.

Nem menek én kendhez, fényes királyúrfi,
Nem illik kend hozzám, fényes királyúrfi.”
„Én vagyok az, nem más, öleljük meg egymást,
Jegybéli szép mátkám, csókoljuk meg egymást!”Megjegyzés

A házasuló királyfi (Egyszer egy királyfi mit gondolt magában).
A házasodni induló királyfi története eléggé széles körben ismeretes a magyar folklórban. Mint itt, akként egy kézdialbisi változatban is főhősként gubáslegény szerepel, de a főszereplőt amott gubáslegényként nem, csak tiszta dolmányba öltözött „vitéz úr”-ként öltözve fogadják el kérőnek, míg az itt közölt változatban a parasztleány — kellő osztályöntudattal — a királyfival szemben is a szegény gubáslegényt választja élettársul. A Csűry közölte változatban a házasuló királyfi töredéke egy szerelmi énekkel keveredett. — A gyűjtő az itt közöltön kívül még egy töredékes változatát jegyezte le Lészpeden, Klézséről pedig párosító dalként ezt a változatot ismeri:

Egyszer Kósa Márton
Mit gondolt magába:
Felöltözik sziépen
Egy hosszú szokmányba.
 
„Jó estét, jó estét,
Kertész Márton lyánya!”
„Isten hozott téged,
Szegény Kósa Márton!”

„Üllyön le, üllyön le
Nálunk e karszékbe!”
„Nem ülök, nem ülök,
Met nem azétt jöttem,

Hanem azétt jöttem:
Jössz-e vélem vaj nem?”
„Nem menek, nem menek,
Szegén lihán vagyok,

Szegén lihán vagyok,
Szegén legént várok.
Szegénnek szegén kell,
Gazdagnak gazdag kell.”

MNGy. I, 153—6. — Gragger 200. — Ortutay, SzNb. 303—4. — Solymossy: MNépr.2 III, 118—9, 126. — Csűry Bálint: ErdMúz. XXXV, 175. — Faragó, Jávorfa-muzsika 55—7. — Ortutay—Kriza 754.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 633-634.)