Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér László


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1971-05-16
Gyűjtés helye: Csíkdánfalva
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 133-134/38. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Szabó Ferencné Both Ilona, 36 évesDallamSzöveg

Fehér László lovat lopott,
De nem egyet, hanem hatot.
Kettőt fogott soroglyába,
Úgy vágtatott Gyöngyvárába.

Ott lefogták a zsandárok,
Rátették a börtönajtót.
Ezt a húga meghallotta,
Rögtön a kocsisnak mondta:
- Fogd be, kocsis, a lovamot,
Keressem fel szép bátyámot!

Bíró, bíró, Horvát bíró,
Hová tetted szép bátyámot?
Szabadítsd ki szép bátyámot,
Adok egy véka aranyat.

- Nem kell nékem az aranyad,
Csak egy éjjeli hálásod.
Háljál velem az éjszaka,
Megszabadítom bátyádot.

Fehér Anna nem nyugodott,
Elment a börtönajtóhoz:
- Bátyám, bátyám, Fehér László,
Hallod-e, mit mond a bíró?
Háljak vele az éjszaka,
Megszabadít a rabságból.

- Húgom, húgom, Fehér Anna,
Ne hálj vele az éjszaka,
Szüzességed is elveszi,
Bátyádnak is fejét veszi.

Fehér Anna nem nyugodott,
Elment vissza a bíróhoz:
- Bíró, bíró, Horvát bíró,
Veled hálok az éjszaka.
Veled hálok az éjszaka,
Szabadítsd ki a bátyámot!

Fehér Anna nem nyugodott,
Éjfél tájba zergést hallott.
- Bíró, bíró, Horvát bíró,
Mi zereg az udvarodon?
- Lovam viszik itatóba,
Annak zereg a féklánca.

Erre feleli a visszhang:
- Ne itt keresd szép bátyádot,
Sűrű erdő közepébe,
Akasztófa tetejébe.

- Bíró, bíró, Horvát bíró,
Egyéb átkot nem kívánok,
Mosdóvized vérré váljon,
Törülköződ lángot hányjon!Megjegyzés

  Az eddigi gyűjtések eredménye is azt bizonyítja, hogy mindmáig a kedvelt balladáink közé tartozik. Vargyas Lajos (II. 1976. 288–289.) 445 gyűjtési helyét sorolta fel, amelyek között 18 csíki a következő helységekből: Csíkmenaság 3, Csíkrákos, Csíkvacsárcsi, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyóremete, Gyergyóújfalu, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok 3, Gyimesvölgye–Gáborpataka, Kászonaltíz, Kászonjakabfalva, Szépvíz–Kóstelek, Tekerőpatak.
  Az újabb gyűjtemények közül megemlítjük: 1. Sárosi Bálint 1973. 91.; 2–16. Albert Ernő-Faragó József 1973. 126–156:56–70.; Adatok: 17–34. Uo. 18.; 35–37. Jagamas János-Faragó József 1974. 225:221.; 247:244.; 304:299.; 38–39. Ráduly János 1975. 54–56:18–19.; 40–41. Uo. 1979. 65–67:8–9.; 42. Traian Mîrza-Ilona Szenik-Zamfir Dejeu stb. 1978. 409:502.; 43–48. Bura László 1978. 39–50:17–23.; 49–71. Uo. Adatok: 175–176:161–176.; 72–74. Almási István 1979. 79:69.; 82:72.; 11:105.; 75–82. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 116–136:9.a.,b.,c.,d.,e.,f.,g.; 83–134. Uo. adatok 52.  135–137. Seres András 1984. 70–74―52–54.; 138. Jagamas János 1984. 61:4-.; 139–144. Pozsony Ferenc 1984. 154–163:59–64.; Adatok: 145–165. Uo. 242:243–263.; 166. Zsók Béla 1995. 65:36.; 167–170. Albert Ernő 2000. 42–48:12–15.; 171. Uő. 2001. 38:12.; 172–174. Sebestyén Dobó Klára 2001. 60:31.; 63:33.; és 219.
  A Vargyas Lajos által közölt 445 változatot a felsorolt kötetekben, folyóiratokban található 174-el  és az itt közölt 4 változattal összesítve 623 ballada adatait rögzítettük. Kriza Ildikó 2002-ben azt írta: „ezernél több változatban áll rendelkezésünkre”. Kriza Ildikó 2002. 92.
  Vargyas Lajos francia eredetű balladának tartja; olasz, katalán, dán, francia gyűjteményekből 20 változat adatait sorolta fel.
  Az eddigi kutatások eredménye nyomán közölhetjük, hogy első említése egy latin nyelvű levélben található, amelyet Macarius József írt 1547-ben Bécsből Sárvárra Pernezith Györgynek. Az esemény valós színhelye Milánó. Ugyanezt a történetet Bornemisza Péter is leírta 1578-ban.
  Az évek során több író is feldolgozta ezen történetet. Shakespeare a Szeget szeggel című színművében az eseményt Magyarországra helyezi, mégpedig Mátyás király korába.

(Albert Ernő 2004: 314-315.)