Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér Anna


Gyűjtő: Almási István
Gyűjtés ideje: 1971-03-22
Gyűjtés helye: Lele
Közlő: Almási István
Megjelenés helye: Almási 1979: 111-112/105. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Kiss József, 46 évesDallamSzöveg

1. Fehér László lovat lopott
A fekete halom alatt.
Rajta, rajta, Dönc városa!
Fehér László el van fogva.

2. Fehér Anna meghallotta,
Hogy a bátyja el van fogva.
El is indult Kisigára,
Bátyja szabadításá[r]

3. – Édes bátyám, Fehér László,
Azt mondta ja börtöngazda,
Háljak vele az éjszaka,
Ki lesz bátyám szabadítva.

4. – Ne hálj vele, a kutyával,
Akasztófáravalóval!
Néked lányságod elveszi,
Bátyádnak fejét véteti.

5. Ēre Anna semmit sem szól,
Végigsétál a folyosón.
Folyosóról folyosóra,
Sötét börtön ajtajá[ra].

6. Fehér Anna azt kérdezte,
Hol talál rá a bátyjára?
Felelik a többi rabok:
- Ne itt keresd a bátyádat!

7. Ne itt keresd a bátyádat!
Most vitték el a zsandárok
Zöld erdőbe, zöld mezőbe,
Akasztófa tetejére.Megjegyzés

105. Fehér Anna – Mg 2042 II k.

Az énekes az 1. vsz. 3. sorában tévedésből ejtette a város nevét d-vel. Helyesen: Gönc

Elsősorban Erdélyben ismert dallamának változatai a szakirodalomban: Bartók-Kodály 93. sz., Járdányi I. 110., Jagamas-Faragó 138. sz. Kácsor Keresztély Amor patriae című iskolai színjátékának (Beszterce, 1736) dalbetéteként szereplő variánsát – a dallam legelső lejegyzését – közzétette Murányi 506.

Szövege régi stílusú népballada. Változatai e kötetben: 69. és 72. sz., l. a 69. sz. jegyzetet.

(Almási 1979: 284.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.