Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Elégett a nyírbátori határ


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1943
Gyűjtés helye: Válaszút
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 529/214. sz.

Szöveg

Elégett a Nyírbátori határ,
Beléégett kilenc juhászbojtár,
Kilenc juhászbojtár pár ruhája,
Számadónak sallangos bundája.

Számadónak nincsen semmi kára,
Kinyeri a gyulai vásárba,
Kinyeri a gyulai vásárba,
Nem is lehet neki semmi kára.

Egy kisleány kerüli a cserét,
Kérdi tüllem barna szeretőjét.
„Te, kisleány, hiába keresed,
Odaégett, kit szíved szeretett.”

„Mutassátok meg nekem a sírját,
Hogy öntözzem könnyeimmel halmát,
Hogy teremjen rózsát, nem töviset,
Mer ő ingem igazán szeretett.”Megjegyzés

Az eddig előkerült erdélyi változatok földrajzi utalásai mind az ide vonható balladák alföldi eredetére mutatnak. A legrégebbi változatot is oda való lejegyzésből ismerjük. Az itt közölt mezőségi változat mellett Udvarhelyből való is került elő.

Csanádi—Vargyas 560. — Faragó, Jávorfa-muzsika 438, 456. — Ortutay—Kriza 715.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 642.)