Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Doktor Imre Domokos


Gyűjtés ideje: 1984
Gyűjtés helye: Petek
Közlő: Lőrincz József
Közlés ideje: 2014
Megjelenés helye: Lőrincz József 2014: 110-111.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Nagy Kálmánné János Margit, 36 éves, PetekDallamSzöveg

A közkórház udvara de kavicsos,
Azon sétál doktor Imre Domokos,
Éles kés és fecskendő a kezébe,
A jó Isten szbadítson meg tőle.

Ha bemegyek a közkórház kapuján,
Jön a szóra, s mutassa az irodát.
Jobbra tessék, balra írják a nevet,
Ápolónő készíti a fekhelyet.

Ha bemegyek az operáló szobába,
Ráfektetnek az operáló asztalra.
Főorvos úr, volna egy nagy kérdésem:
Életemhez lehet-e reménységem?

Bízzál, kislány, bízzál a nagy Istenbe,
Imádkozzál fel őhozzá, az égbe!
Jaj, Istenem, még az orvos se biztat,
Hát én akkor, életemben, hogy bízzak!

Kilenc óra, csengetnek a vizitre,
A főorvos siet az emeletre.
Felveszi a hosszú fehér kabátját,
Úgy hallgassa a betegek jajszavát.

Ha bevisznek a közkorház ajtaján,
A sok beteg reám veti az arcát.
Kéváncsian kérdik tőlem, mi bajom,
Jaj, Istenem, azt még magam sem tudom.

Halálmadár szállt a kórház falára,
Meghal innet valaki nemsokára.
Én halok meg, mert megöl a szerelem,
A kórházban a főorvost szeretem.Megjegyzés

Doktor Imre Domokos (A főorvosba szerelmes beteg)
 A kórházban vagy A szerelmi beteg témacímű balladák közé tartozik. Valószínű, hogy ez is Petken született. Variánsát sehol se találtam. Lírai főhősét se lehetett azonosítani. Dr. Imreh Domokos sebész főorvos, igazgató volt a székelyudvarhelyi kórházban. Ő hozta létre 1899-ben a jól menő, máig egyre fejlődő sebészeti osztályt. Napjainkban sokan úgy tartják, róla kellene elnevezni a kórházat. Köztiszteletben álló személyiség volt, Tamási Áron, dr. Bakk Elek, a zeneszerző Jodál Gábor és a költő Tompa László baráti köréhez tartozott. Imreh doktornak magánkórháza is volt Udvarhelyen, a vár mellett, amely később, a harmincas években szanatóriumként szolgált, majd a közelmúltban Caritas központ lett. A doktor sok embert meggyógyított, sok család gondolt hálával rá. Egy ilyen szeretetre méltó személybe nem csoda, hogy szerelmes lett balladánk hősnője.
 Kétségkívül a beteljesületlen szerelem az egyik legmélyebb lelki tragédia, igazi ballada-téma. A hős lelki gyötrelméről, boldogtalan, viszonzatlan szerelméről szóló ballada a „cselekmény” helyszíne rögzítésével kezdődik. Az udvarhelyi kórház ez a hely, és az első szakaszban mindjárt meg is jelenik a képben a betegek gondozásával elfoglalt főorvos, doktor Imre Domokos. A kórházi élet képei, mozzanatai következnek, a belsővé vált cselekmény a lélek mélyén, az érzelem szintjén halad előre. Remény és reménytelenség közötti vergődés ad a sorjázó szakaszoknak szaggatottságot. Nem ismerjük meg az előzményeket, balladai homály uralkodik a szövegben, csak az utolsó sorban fogalmazódik meg csattanószerűen, hogy a halálos beteg női személy, és reménytelenül szerelmes a főorvosba. Reménytelen, beteljesülhetetlen vágya az a halálos betegség, melyből kigyógyulni nem lehet. A verssorok jól gördülő háromütemű tizenegyes sorok (4/4/3),melyek, helyenként, tizenkettesbe váltanak át. A népi költészetre jellemző páros rímek tagolják jól érezhető ritmikai egységekre a szöveget. Helyenként a székely tájnyelvre jellemző szóhasználatot, beszédjellemzőket figyelhetünk meg. Ilyen a kéváncsi (kíváncsi), innet (innen) forma és a kórház szó tájnyelvi alakja: korház. A szóra román kölcsönszó jelentése, nővér, ápolónő. Beszélt nyelvi alak, kevésbé igényes a hallgassa (hallgatja) realizáció. Új stílusú, helyi ballada, az énekelt változatban megfigyelhető a feszes csárdásszerű ritmus. Ez a balladaváltozat kiváló lehetőség a néprajz által vizsgált lokalizálódás, adaptálódás, terjedés jelenségének megfigyelésére. Sok balladagyűjteményt tanulmányoztam, nem egyben találkoztam a kórházban szenvedő hős bemutatásával, de ezek mind legények katonák voltak. Pl. a Háromszéki népballadák című gyűjteményben a 261-267. számú balladákhoz, a Szatmári népballadák című balladás könyv 113-117. számú változataihoz, az Álomvíz partján című, Fekete-ügy vidéki magyar népballadákat tartalmazó kötetben a 111, 112 számú szöveghez, a leggazdagabb népballada gyűjteményünkben, a Kallós Zoltán gyűjtötte Balladák könyvében a 211, 212, 213. számú balladához hasonlít pár sor, fordulat a tanulmányozott balladában. A kutatók szerint ezek a balladaváltozatok mind a Kórházban témacímhez sorolhatók. Valószínű, hogy a már általánosan ismert fordulatokat, motívumokat használta valaki tragédiája elpanaszolására. Így született ez az egyedi változat, amelyben női személy a szenvedő hős. Valószínűleg hozzánk időben az egyik legközelebb született balladák egyike. Hálás vagyok a sorsnak, hogy kegyeltjei közé választott, lehetővé tette, hogy megismerjem és bemutassam ezt a szomorú történetet. Így válik, válhat egyre sűrűbbé ismert népballadáink hálójának rendszere.

(Lőrincz 2014: 111-113.)