Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Diófának három ága


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1967-12-29
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 74-75/ 15. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.    Diófának három ága,
       S hova mész, te három árva?
       – Elindultunk hosszú útra,
       Bánatinkba bujdosásra.

2.    – S ne menj súva, három árva,
       Adok nektek három vesszőt,
       Adok nektek három vesszőt,
       Sújtsátok meg a temetőt.

3.    – Kelj fel, kelj fel, édesanyánk,
       Mer elszakadt a gyászruhánk.
       Kelj fel, kelj fel, édesanyánk,
       Mer elszakadt a gyászruhánk.

4.    – Fel is kelnék, de nem lehet,
       Nehéz főd nyomja testemet.
       – Édesanyánk, édesanyánk,
       Azt gondoltuk, hogy meghóttál.

5.    – Nem hóttam meg, csak aluszom,
       Fáradt testemet nyugtatom.
       Menj el haza, három árva,
       S maradj ott a hajlékodba.

6.    Ingem többet ne költsetek,
       Én eljöttem közületek.
       Én eljöttem közületek,
       Isten maradjon vélletek.Megjegyzés

    15. A három árva (Diófának három ága)
    Az egész magyar nyelvterületen kerültek elő változatai. Erdélyben és Moldvában mintha népszerűbb lenne. Vargyas Lajos összesen 176 változatát vette számba (Vargyas, II. 85.). Ma is élő, állandóan alakuló-változó népballada. Seprődi gyűjteménye nem tartalmazza, hat újabb kibédi variánsa: Ráduly, 34-39. sz. Ebből a 34. sz. az Ötvös Sáráé, dallammal együtt.
    Ez a ballada is népszokáshoz kapcsolódva maradt fenn Kibéd népköltészetében: virrasztóként énekelték és éneklik a magyar ajkú cigányok. A balladát Ötvös Sára is a virrasztóban tanulta fiatalon. „Elénekeltük ezt majdnem minden virrasztóba, többféle ágon menyen, a szovátiak megint másként tudják, sokat jajgatnak benne.”
    Mivel balladánk ma is élő-alakuló életet él a kibédi népköltészetben, természetes, hogy az állandó belerögtönzések és a szövegformuláknak újabb meg újabb összefüggésrendszerbe való beágyazása révén újszerű változatok keletkeznek. Ötvös Sára is megjegyezte: „A Diófának három ágát is öt-hatféleképpen fújják, égyik így mondja, a més úgy mondja, többtől is lehet hallani.” Jól példázza ezt az itt közölt két variáns is. Az első (15. sz.) egy versszakkal terjedelmesebb ugyan, mint a 16. sz., de hiányzik belőle a mostoha-motívum (S van már néktek mostohátok, / Ki fehért adjon reátok). Ez a motívum - mely különben mintegy sarkpontja a legtöbb magyar változatnak - hiánytalanul megtalálható a második változatban (16. sz.). Ami a szövegváltoztatást illeti, úgyszólván minden változtatási mód megtalálható Ötvös Sára két balladájában. Néhol szórendet változtatott, máshol szavakat cserélt ki, bizonyos sorokat pedig teljesen újjáformált. Sőt - amint láttuk - tartalmi bővítsére is vállalkozott, ami pedig új versszak beépülését hozta magával (a 16. sz. változatban a negyedik versszak). Érdekes megfigyelnünk ugyanakkor a már kialakult, jól kikristályosodott szövegformulák vándorlását az újjáalkotás során. Az első változatnak ez a két sora: Fel is kelnék, de nem lehet, / Nehéz főd nyomja testemet, amely itt a negyedik versszakban található, a második változatban (16. sz.) előbbre került: a harmadik versszak két kezdősorává lépett elő. A szövegformulák tehát nemcsak balladatípustól balladatípusig vándorolnak, hanem egyazon típuson belül, egyetlen énekes ajkán is állandó mozgásban lehetnek. Az élő balladaéneklés egyik fontos bizonyítéka ez.
    Dallamáról csupán annyit, hogy szép, tiszta pentaton dallamra sikerült rátalálnunk.

(Ráduly 1979: 126-127.)