Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Dal a tizenhárom magyar huszárról a galíciai börtönben


Gyűjtés ideje: 1896-02-00
Gyűjtés helye: Alsórákos
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 580-581/392. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Nemes MihálySzöveg

1. Szellő viszi a bús szülők sóhaját,
Sír az anya, mer’ nem látja jó fiát,
Sír a testvér, zokog a hű szerető:
Mi fájdalom lehet is ez, teremtő?!…

2. Messze innen, valahol a határon
Börtönben sínylik mind a tizenhárom.
Idegen ott a szó, érzés, minden már,
Más hangon csiripel ott a kis madár.

3. Mit tettek ők? Megöltek egy őrmestert,
Nem is embert, állatias gazembert.
Ó, bár ők ezt sohase tették volna,
Sok szülőknek fájó könnye nem folyna.

4. Mi vár rájuk? Nehéz börtön, vagy halál?
Életökért sok fohász az égbe száll.
Hej, jó szülők, ne folyjon a könnyetek,
Van még Isten, vigasztaljon bennetek.

5. Jó huszárok, nehéz a ti sorsotok,
Szép napokat soká látni nem fogtok.
Tűrjetek hát, tűrjetek ti inkább ám:
Krisztus urunk is tűrt fenn a keresztfán.

6. Soká lesztek a börtön sötétjében,
Valahol egy nyirkos pince mélyében.
Mire visszakerültök sok esztendőn,
Szülő, szerető künn lesz a temetőn.1Megjegyzés

1. Nemes Mihály után 1896. febr. havában leírta Antal Boriska (ekkor az ítélet még nem volt kihirdetve).

(Kanyaró 2015: 581.)

392. Dal a 13 magyar huszárról a galíciai börtönben (Alsórákos)
 Lelőhely: AKKvár–MsU 2293: 99. lap. Kanyaró Ferenc kézírása. Az eredeti lejegyzés kézirata nem került elő. – A lapalji jegyzet után Kanyaró ceruzával még a következőket vetette papírra (igen hevenyészett írással): Antal József. – Népdal – Naptárból – 1896 eleje[?]
 Antal József Kanyaró egyik gyűjtője volt, Antal Boriska feltehetően valamilyen rokonságban állt Kanyaró tanítványával. Még más balladáról is tudjuk, hogy Antal Boriska gyűjtötte. (L. 32. számú balladát)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 817.)