Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Csáki bíróné lánya


Gyűjtő: György János
Gyűjtés ideje: 1897. november
Gyűjtés helye: Kolozsborsa
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 202/58. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

juhászlegénySzöveg

1. Jó estét, jó estét, Csáki bíró asszony!
Talán alszik is már az én kis galambom.
– Alszik már, alszik már, gombos nyoszolyában,
Be is van takarva selyem paplanyával.

2. Költse fel, költse fel, küldje el a bálba,
Azt is mondja neki: két legény ott várja.
– Kelj fel, lányom, kelj fel: eridj el a bálba,
Kordován cipődet húzd fel a lábadra.

3. Kordován cipődet húzd fel a lábadra,
Zöld selyemszoknyádat kösd fel derekadra.
Három aranygyűrűd tedd az ujjaidba.
Felkőtt már, felkőtt már, el is ment az bálba.

4. Jó estét, te legény, mért hivattál engem?
– Gyere ülj ölembe, majd megmondom mindjárt.
Húzzad csak, muzsikás, estétől reggelig,
Míg Csákiné lánya itt el nem aluszik! ||

5. Eressz ki, eressz ki, magam hűvösítni,
Kordován cipőmből vért kiüresítni.
– Nem szabad kimenni, levegőt felvenni,
Kordován cipőből vért kiüresítni.

6. Átkozott az anya, hétszertebb az apa,
Ki a lányát este bálba elbocsátja.
Este elbocsátja, reggelig nem látja:
Reggel nyolc órakor halva viszik haza.

7. Jó napot, jó napot, Csáki bíró asszony!
Talán meg is hót már az én kis galambom?
– Meghót már, meghót már: el is van temetve,
Csak az ő szép neve most sincs elfelejtve.

8. Vérem a vérével egy patakot mosson,
Lelkem a lelkével mennyországba jusson.Megjegyzés

58. Csáki bíróné lánya (Kolozsborsa–Zilah)
Lelőhely: KANYARÓ Ferenc 1906b: 234–235/5. sz.

58.1. György János eredeti lejegyzése 1897 novemberében: MUEKvGyLtár 18. csomag.
 – Egy füzetlap két oldalára ceruzával írt szöveg, sok helyen igen halvány, alig lehet olvasni. Az olvasást az is nehezíti, hogy ugyanaz a ceruzás kéz többször javított a szövegen: kihúzott szóvégeket, betoldott szavakat vagy szótagokat, majd azokat is kihúzta. Azt a névnek tűnő szót, mely kétszer fordul elő György János kéziratában, Kanyaró Ferenc sem tudta kiolvasni, ezért kihagyta a ballada szövegéből.
 György János a közlemény megjelenésének idejére szerezhette meg a doktori kvalifi kációt, a ballada lejegyzésének idején éppen, hogy bevégezte a középiskolát: 1897 nyarán érettségizett, s annak az évnek novemberében jegyezte le a balladát.
 Alább párhuzamosan közöljük György János eredeti lejegyzését és Kanyaró Ferenc másolatát.
(felső indexben az eredeti szöveg eltérései, alsó indexben a magunk megjegyzései találhatók)

György János lejegyzése

Jó estét, jó estét Csáki
biróasszony! Talán alszik is már
az én kis galambom, alszik már
alszik már gombos nyoszolyában be
is van takarva selyem paplanyával.|
Kőtse fel kötse küldje el
a bálba! Azt is mondja meg néki:
két legén hivatja. Kelj fel lányom
kelj fel, eridj el a bálba
kordován czipődet húzd fel
a lábadra. [Zöld selyem szoknyá
dat kösd fel derekadra.
Felkőtt már felkőtt el is ment
az bálba] Jó estét te leg Nővök[?]
mért hivattál engem, gyere
ülj ölembe, majd megmondom
mindjárt. Huzzátok ___
muzsikások! estétől reggelig,
míg az Csáki biró lánya
itten elaluszik. |Eresz ki te
Nővék[?] magam meghűsitni,
kordován czipőből vért kiürisitni.
Nem szabad kimenni
levegőt felvenni, kordován ||
czipőből vért kiürítteni.|
Átkozott az anya hétszertébb
az apa, ki az lányát este bálba
elbocsátja. Este elbocsátja,
reggelig nem látja. Reggel
8 orakor halva viszik haza.|
Jó napot, jó napot Csáki
biró asszony; talán meg is
hót mán az én kis galambom?
Meghót má’ meg hót; el is van
temetve csak az ő szép neve
most sincs elfelejtve.| Vérem a
vérével egy patakot mosson;
lelkem a lelkivel mennyországban
játszon.

Zilahon (juhászlegénytől második szájból)
Kanyaró utólagos bejegyzése: Kolozs-Borsa. György János, 1897. nov.

Kanyaró Ferenc másolata

– Jó estét, jó estét, Csáki bíró asszony!
Talán alszik is már az én kis galambom.
– Alszik már, alszik már, gombos nyoszolyában,
Be is van takarva selyem paplanyával.

– Költse fel, költse fel, küldje el a bálba,
Azt is mondja neki: két legény ott várja hivatja.
– Kelj fel, lányom, kelj fel: eridj el a bálba,
Kordován cipődet húzd fel a lábadra.

– Kordován cipődet húzd fel a lábadra, megismételt sor
Zöld selyem szoknyádat kösd fel derekadra.
Három arany gyűrűd tedd az ujjaidba. betoldott sor
Felkőtt már, felkőtt már betoldott szó, el is ment az bálba.

– Jó estét, te legény, mért hivattál engem?
– Gyere ülj ölembe, majd megmondom mindjárt.
Húzzad csak, muzsikás, húzzátok muzsikások estétől reggelig,
Míg Csákiné lánya itt el nem aluszik! míg az Csáki biró lánya itten elaluszik. ||

– Eressz ki, eressz ki,eressz ki te Nővék[?] magam hűvösítni, meghűsitni
Kordován cipőmből vért kiüresítni. kiürisitni.
– Nem szabad kimenni, levegőt felvenni,
Kordován cipőből vért kiüresítni. kiüritteni.

Átkozott az anya, hétszertébb az apa,
Ki a az lányát este bálba elbocsátja.
Este elbocsátja, reggelig nem látja:
Reggel nyolc órakor halva viszik haza.

Jó napot, jó napot, Csáki bíró asszony!
Talán meg is hót már mán az én kis galambom?
– Meghót mármá’, meghót már betoldott szó: el is van temetve,
Csak az ő szép neve most sincs elfelejtve.

– Vérem a vérével egy patakot mosson,
Lelkem a lelkével mennyországban jusson. játszon

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 630-631.)