Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Cégért láttam lóginyászni


Gyűjtő: Rédiger Ödön
Gyűjtés ideje: 1895
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 447-448/265. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Cégért láttam lóginyászni,
Bé is kéne botorkázni.
Vagyon egy rongyos forintom,
Bé is kéne kortyintanom.

2. Én vagyok az, aki nem jó:
Korcsmaajtó nyitogató.
Boros kancsó hajtogató,
Barna kislány szorongató.

3. Tiszánál békoppant szemem,
Éjfél tájban felébredtem.
Éjfél tájban felébredtem:
Kilenc zsandár állt mellettem.

4. Kérdik tőlem, hogy ki vagyok
Hová való legény vagyok.
– Kiskunsági születésem,
Kerékgyártó mesterségem.1Megjegyzés

1. A harmadik szakot vesd össze Erdélyi: Népdalok és mondák, I. 201. l. A másodikat Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. II. 207; III. 228.

(Kanyaró 2015: 448.)

265. Cégért láttam lóginyászni (Szabéd)
Lelőhely: EA 2276: 188. lap, 134. sz. – Kanyaró Ferenc kézírása.

265.1. Rédiger Ödön helyszíni lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag [Rédiger Ödön szabédi gyűjtése, é. n. 7–8. lap]

Cégért láttam loginyászni
Bé is kéne botorkázni
Vagyon egy rongyos forintom
Bé is kéne korgyintanom. kortyintanom |
Én vagyok a aza az, aki nem jó
korcsmaajtó nyitogató
Boros kancsó hajtogató
Barna kislány szorongató. |
Tisza partján elaludtam Tiszánál békoppant szemem ||
Éjféltájban felébredtem
Éjfél tájban felébredtem: Kanyaró betoldása
Kilenc zsandár áll állt mellettem, |
Kérdi Kérdik tőlem, hogy ki vagyok
Hova való legény vagyok.
Kis-Korsárgi Kiskunsági születésem,
Kerékgyártó mesterségem.

265.2. További másolat: MUEKvGyLtár 50. csomag [Kanyaró Ferenc adatgyűjtése a „Tinó és csendőr” témakörhöz] – Kanyaró kézírása. A másolat megegyezik a főszövegben található 1896-os másolattal. Valószínű, Kanyaró azért sorolta a balladákhoz, mert a 3–4. versszak emlékeztet az Itt az utazólevelem típusú betyárballadák megfelelő helyére. – Kanyaró jegyzete: „ A második szak változata MNGY II. 207; III. 228. l.”

265.3. A szöveg közölt változata: KANYARÓ Ferenc–RÉDIGER Ödön–OLOSZ Katalin 2009: 84/23. sz. és 171–172/23. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 754–755.)