Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Butyka Imre


Gyűjtő: Mikó Imre
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Alsóbencéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 556-557/362. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Hallod, rózsám, Kalondába’ mi történt?
Butyka Imrét más pénzéér’ megölték.
Vérit vették, mint a fogolymadárnak,
Butyka Imre háromszéki zsandárnak.

2. Butyka Imre, te akkor mit gondoltál,
Mikor hazul utadra elindultál?
– Én egyebet akkor nem is gondoltam:
Bánatos út, amelyre én indultam.1

3. Korond közül hét órakor kiindult,
Nyolc órakor piros vére megcsordult.
Nem félt volna ő tizennyolc legénytől,
Minthogy három szász vagy oláh embertől.

4. Butyka János, nyisd kapudat, kapudat,
Halva hozzák szép fiadat, fiadat;
De nem ide a te kis szállásodra,
Hanem a nagy korondi kaszárnyába.Megjegyzés

1. A második strófát így is lehet hallani:

Butyka János mit gondoltál,
Mikor hazul elindultál?
Én egyebet nem gondoltam:
Bánatos útra indultam.

(Kanyaró 2015: 557.)

362. Butyka Imre (Alsóbencéd)
Lelőhely: EA 2276: 140. lap, 89. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

362.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. Mikó Imre kézírása. – A
ritmushibák kijavítása érdekében Kanyarónak több helyen is be kellett avatkoznia.

1. Hallod rozsám Kalandába mi történt?
Butyka Imrét más pénzéért megölték.
Vérit vették, mint a fogoly madárnak,
Butyka Imre háromszéki zsandárnak.

2. Butyka Imre, te akkor mit gondoltál?
Mikor hazul utadra elindultál.
Én egyebet akkor nem is gondoltam,
Bánatos útra út, amelyre én indultam.

3. Korond közül hét órakor kiindult,
Nyolcz órakor piros vére megcsordult.
Nem félt volna ő tizennyolc legénytől,
Mint hogy három szász vagy oláh embertől.

4. Butyka János nyisd kapudat, nyisd kapudat,
Halva hozzák szép fi adat, szép fiadat,
De nem ide a te kis szállásodra, Hanem a nagy korondi kaszárnyába.

(Alsóbencéd, 1896.) Gyűjtő: Mikó Imre

362.2. A ballada második, 20. század eleji, „Biztonsági” másolata: Akkvár–MsU 2105: 376. lap. Ismeretlen kéz írása. A másolathoz kapcsolt magyarázatból derül ki egyértelműen, hogy 20. századi kommentár csatlakozik a balladának ehhez a másolatához: a gyilkosságról úgy beszél, hogy „valami 20 éve történt”. Ebből a másolatból hiányzik a második versszak, az utolsó strófát pedig rövid, nyolc szótagos sorúvá alakította Kanyaró.

Butyka Imre

1. Hallod rózsám, Kalondába mi történt?
Butyka Imrét más pénzéért megölték.
Vérit vették, mint a fogoly madárnak,
Butyka Imre háromszéki zsandárnak.

2. Korond közül két órakor kiindult,
Nyolc órakor piros vére megcsordult.
Nem félt volna ő tizennyolc legénytől,
nemhogy három szász vagy oláh embertől.

3. Butyka János nyisd kapudat,
Halva hozzák szép fiadat.
De nem ide szállásodra:
A korondi kaszárnyába.
(Alsóbencéd)

 Jegyzet a balladához: „Butyka Imrét valami 20 éve, mikor a pénzes postát kísérte, megölték a Korond fürdő melletti Kalonda hegyen. Nagy feltűnést keltett a székelyek közt a fegyveres csendőr nyomorult elveszése. Még ma is ritka helyen nem éneklik a reá költött balladákat. A fennebbihez hasonló balladát Harmath Lujza szerint kibédi Domokos Ferenc készítette, ki vásárokon 5–10 kr[ajcár]ért árulja »Verses nótáit«, köztük a csendőrről szólót is.*
 A kibédi változat eltérő része így hangzik:

Hét órakor még Korondon jól ivutt,
Nyolc órakor piros vére kicsordult.
Piros vére kicsordult a nagy hóba,
Maga pedig ráesett az utdombra.

Vele volt még a gyáva póstakocsis,
Ki fut hogyha él, talán még mostan is.
De ha Butyka tudta volna elején,
Meg nem ölte volna őt úgy tiz legény.

 Csak ennyi, ily homályos és befejezetlen a néppoéta műve. Lásd Aranyosvidék, 1897. 23. sz.”
 A *-gal jelölt ponttól tovább a jegyzet hátralévő része külön is megtalálható a Kanyaró hagyatékban, Kanyaró kézírásában: MUEKvGyLtára, 50. csomag.

362.3. A ballada nyomtatásban: OLOSZ Katalin 2010: 635/2. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 804–805.)