Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Biró szép Anna


Gyűjtő: Gálffy Sándor
Gyűjtés ideje: 1865
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 107–110/8. sz.

Szöveg

Ehol eszik-iszik három szép katona,
Aj, Biró Pannának kötött kapujába,
Azon csak kimene, aj, Biró szép Anna.
Hova valók vagytok három szép katona?
Nem is igen közel, nem is igen meszszi,
Csak a Maroson tul mező-detrehemi.
Hát ismeritek-e az én édesemet,
Az én édesemet Hajdu Benedeket?
Ismerjük, ismerjük, jó legény barátunk,
Jó legény barátunk, kenyeres pajtásunk.
Valamit izennék megmondanátok-e?
Valamit küldenék, oda adnátok-e?
Mű bizon nem viszünk, nem is mondunk semmit,
Jöjj el te is velünk Mező-Detrehemig.
Várjatok hát kicsit három szép katona,
Míg felöltözködöm innepi gunyámba,
Innepi gunyámba, vontarany szoknyámba,
Kajszén katrinczámba, szép piros csizmámba.
Fátyolkeszkenőmet kössem a fejemre,
Kevés költő pénzem tegyem a zsebembe.
Mikor menyen vala udvar közepéig,
Fátyolkeszkenője elhasada végig.
Aj Biró szép Anna, szóval kérdi vala:
Anyám édes anyám mi legyen az oka?
Ág nem érintette, szél nem fuvintotta,
Szép fátyolkeszkenőm még is elhasada.
Szóval igy felele az ő édes anyja:
Ne menj el leányom, nem igen jó jel az.
Biz elmenyek anyám, aj én édes anyám,
Hogy lássam még egyszer az én kedves mátkám.
Mennek mennek addig, mennek jó darabig,
Míg egyszer eljutnak a jegenye fáig,
Szóval mondja vala a nagyobb katona:
Üljünk le, üljünk le aj Biró szép Anna.
Bizon nem ülök én, bizon nem ülök én.
Mennek, mennek addig, Czitrom patakáig,
Míg ismét igy szóla nagyobbik katona:
Üljünk le üljünk le, aj Biró szép Anna. ||
Ahajt leülének hogy megnyugonnának,
Hogy megnyugonnának, ennének, innának.
Álomba borula aj Biró szép Anna,
Sugni-bugni kezde nagyobbik katona:
Öljük meg, öljük meg kedves jó barátim,
S osztozzunk a pénzin, drága szép gunyáin.
Szóval mondja vala a nagyobbik társa:
Bizon nem bánom én, bizon nem bánom én.
Szóval mondja vala az ő kisebb társa:
Bizon nem ölöm én, bizon nem ölöm én.
Bizon ha nem ölöd, ölünk mi tégödöt.
Bizon nem bánom én, bizon nem ölöm én.
Hallá álomnesszel, haj Biró szép Anna,
Ne ölj meg, ne ölj meg három szép katona,
Háromszáz forintom, azt is nektek adom,
Azt is nektek adom, s senkinek se mondom.
A nagyobb katona bicskát elékapá,
Hasának akasztva torkáig hasitá.
A holtról lefoszták a sok drága gunyát,
Kardokra facsarták s karokra hajiták.
Hajdu Benedek is felnyergelé lovát,
Felnyergelé lovát, hogy kövesse utját.
Felfordula frissen piros pej lovára,
Úgy hántassa magát a Maros partjára.
A Maros partjára egy fa árnyékába,
Ott reá bukkan a három katonára.
Jó napot, jó napot, hajdulegényeknek!
Jó napot, jó napot, Hajdu Benedeknek!
Szóval felkérdezi nagyobb hajdulegényt:
Honnan jőtök mostan három hajdulegény?
A Maros vizin tul Nyárád vize mentin
Temetésen voltunk, nénénk temetésin.
Onnan hoztuk mostan, a mit itt nálunk látsz,
Három száz forintot s a sok ékes gunyát.
Ismerem, ismerem, a sok ékes gunyát,
Bizon megöltétek aj Biró szép Annát.
Szóval mondja vala nagyobb hajdulegény,
Bizon nem öltük mi, bizon nem öltem én.
Szóval mondja vala az ő nagyobb társa:
Bizon nem öltük mi, bizon nem öltem én.
Szóval mondja vala az ő kisebb társa:
Bizon megölték ők, bizon megölték ők.
Ingem is akartak, de ingem elhagytak,
Ingem is akartak, de ingem elhagytak.
Hajdu Benedek is megragadá őket,
Jertek a biróhoz, – vasba verék őket,
Még egyszer fordula kisebbik pajtáshoz,
Vigy el ingem, vigy el, én kedves mátkámhoz!
Pej paripám tiéd nyereg szerszámokkal, ||
Ékes öltözetem három száz forinttal,
Csak vezess el éngem, csak mutasd meg nekem,
Hol van az én mátkám, az én szép jegyesem?
Mennek, mennek addig, Czitrom patakáig,
A keserves gyászos nagy halom sirjáig,
A mikor meglátta az ő kedves párját,
Az ő kedves párját, Biró szép Annáját,
Nem sirt, nem könnyezett, csak csókolja vala,
Csak csókolja vala, s szóval mondja vala:
Vérem a véreddel egy patakot folyjon,
Lelkem a lelkeddel mennyországba jusson.
Azzal az ő kardját csak hamar felüté
S bele ereszkedék szép mátkája mellé.Megjegyzés

Gálffy Sándor 1865a (Kolozsvári Nagy Naptár) – Ua. in MNGY I. 1872: 176–179/12. sz. [helyesen 21. sz.] Gálfi Sándor gyűjtése, Udvarhelyszék. Változtatás nélküli, szó szerinti újraközlés.

Ez a változat nem azonos az MNGY III- ban és az SZNGY-ben közölt két változat egyikével sem.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 620.)