Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Az Etédi Romlás 1792


Gyűjtő: Ürmösy Sándor
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 163-166/37. sz.

Szöveg

Hol van Etédi nép
Szived vidámsága? ||
Elpusztultuk már lesz
Bánatnak soksága
O mások ujsága!
O mások ujsága!

Változandósága
Szörnyü nagy próbája
Jaj éltünk igája
Jaj éltünk igája.

Oda lön hirtelen
Minden reménységünk
El mula szertelen[?]
A mü örökségünk,
Pusztává lőn nekünk
Pusztává lőn nekünk!

Mert a házi tűznek
Vigyázatlansága
E lön életűnknek
Gyámoltalansága
Es szomorusága
Es szomorusága.

El lepé hirtelen
Egészen alszeget ||
Pusztitt és véletlen
Mindeneket éget
Láng veri az eget,
Láng veri az eget!

Lönek azon közben
Szörnyü kiáltások
A nagy langban tűzben
Szörnyü ropogások,
Es nagy jajgatások
Es nagy jajgatások. –

Futt a nép Tüz előtt
Bojongnak szegének
Láttya minden felőll
Lesznek jövevének
Csak Isten remények
Csak Isten remények!

Jajgatás siralom
Mindenüt hallatik
Tűztől sok fájdalom
Tagjokon láttatik
Soknak találtatik
Soknak találtatik. ||

Gondolják sok anyák
El éget gyermekek
Szerfelett jajgatják
Minden halmok kertek,
Sok jajjal bétőltek
Sok jajjal bé tőltek. –

Jajjal telék tele
Minden testnek szája
Mert oda mindene
Őltöző ruhája,
Csüre gabonája
Csűre gabonája.

Rettenetes dolog
Hát az Isten háza
Kit sok ékességgel
Isten fel ruháza,
Es meg koronázza
Es meg koronázza.

Ez is elposztula
Ó nagy véletlenség!
Rettenetes óra
O szerencsétlenség!
Szánj isteni felség
Szánj isteni felség! ||

Aldott jo Ur Isten
Ki haragszol réánk
Reménykedünk Isten
Szánd meg mü nyavallyánk
Es mi romlott hazánk
Es mi romlott hazánk!

Episd fel házadot
Mü házainkot is
Emeld fel Zászlódot
Kőnyörűlj rajtunk is
Bocsásd meg bününket
Bocsásd meg bünűnket.

Ezer hétszáz után
Kilenczven kettőbe
September havának
Kilenczedikében
Lön romlása Amen
Lőn romlása ámmen.



Megjegyzés

Kéziratból: EA 10697: 156–160/77. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 635.)