Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

[Apám, apám, apám, lelkem édes apám!]


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Marosszék, Nyárádmente
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 1863
Megjelenés helye: Kriza János 1863: 192-193/381. sz.

Szöveg

,Apám, apám, apám, lelkem édes apám!
Anyamasszon bizon Barcsait szereti.’

„Hallod asszon, hallod, mit mond e kis gyermek!”
„ ,Hallom uram hallom, lelkem jámbor társam!
Részėg ez a gyermek, nem tuggya mit beszél.” ’

Ottan elindula ajh! ki Kolozsvárra,
Fele útját mene, onnan visszatére,
Hazájához ére.

„Nyiss ajtót, nyiss ajtót asszon, feleségem!
„ , Nyitok lelkem uram, lelkem jámbor társam! –
Hogy vessem nyakamba vont arany szoknyámot,
Hogy kössem élőmbe potyolat ruhámot,
Hogy tegyem fejembe recze-fátyolomot,
Hogy huzzam lábomba szép piros csizmámot.’ ”

Akkoron bérúgá palota ajtóját:
,Add elé, add elé a nagy láda kóccsát!’
„A szomszédba jártam, kerten átalhágtam,
Ottan elejtettem a nagy láda kóccsát,
Hanem megtalájjuk a szép piros hajnalba.”

Akkoron bérúgá nagy láda ódalát,
Csak kihengeredék belőlle Barcsai.
Ajh! megfogá őtöt s egybe fejit vevé.

„Ájj elé, ájj elé asszon, feleségem!
Három halál közzül mejiket választod:
Vaj főbe lőjjelek, vaj fejedet vegyem,
Vaj hét asztal-vendégnek vigon gyertyát tartassz?”
„ ,Három halál közzül én is azt választom,
Hét asztal-vendégnek vigon gyertyát tartok.” ’

„Hallod te szógáló, hozd bé a vég vásznot,
S a nagy kászu szurkot, –
Tetejin kezdjétek s talpig tekerjétek,
Talpánal kezdjétek s tetejig égessétek.”

Istenem, istenem! én mit cselekettem!
Megöltem Barcsait s kedves feleségem.Megjegyzés

381. Barcsait, e jeles ó-székely balladát Nagy Lajos tanár, őmaga is népdalköltő, irta le egy székely legény szája után, a ki tán maga egyedül birta még ez irodalmi kincsünket, mintegy utolsó Sybilla-könyvet, mert leggondosabb kutatásink által se juthattunk több példánynak nyomába. Előbb a „Vadrózsák” számára volt átadva, időközben a Kolozsvári Lapban látott világot, honnan Erdélyi János ur átvette s irodalmilag méltányolta a Szépirodalmi Közlönyben. A 11-dik sorban az érthetlen „vántoros” szót így igazítottam ki: „vont arany”, a mit valószinűnek is kell találnunk, hogy ha a sor szövegét, melyben ama szó előfordul, Bátori Bódizsár hason szavakból álló sorával összevetjük:

Hadd vessem nyakamba vont arany szoknyámot.

(Kriza János 1863: 537-538.)