Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Alsóbencéd gyászba’ van


Gyűjtő: Mikó Imre
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Alsóbencéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 541/340. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Alsóbencéd gyászba’ van,
Mert egy kislány halva van.
Még vasárnap délután
Pirosba járt az utcán.

2. Édesanyja utána:
– Édes lányom, jer haza!
– Nem megyek én ma haza:
Piros vérbe fürdöm ma.

3. Este hazamentébe’
Éles kés a szívébe’.
– Édesanyám, sírhatsz már,
Sírom szélén járhatsz már…

4. – Ti leányok, sírjatok,
Legények gyászoljátok
Az én édes lányomot.1Megjegyzés

1. Inkább csak a befejezésben tér el az előbbitől. Ravában (Udvarhely m.) is így éneklik, csakhogy ott éles vagy páros kés helyett piros kés a szívében.

(Kanyaró 2015: 541.)

340. Alsóbencéd gyászba’ van (Alsóbencéd)
Lelőhely: EA 2276: 102. lap, 62. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

340.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. Mikó Imre kézírása. – Kanyaró Ferenc változtatás nélkül másolta le a balladát, csupán a régies estve szót írta át köznyelvi estére.

340.2. Kanyaró Ferenc második másolata: AKKvár–MsU 2105: 106–107. A változtatás nélküli szöveget Kanyaró ezúttal kétsoros strófákra tagolta és jegyzetet fűzött a balladához: „Sepsikőröspatakon is énekelnek hasonlót a sorok ismétlésével. Úgy látszik, leginkább az öngyilkosokat éneklik meg e népies egyszerű formákban. || Etéden is énekelték ugyanezt ily változtatással:

Magyarország gyászba van
Még vasárnap délután
Cicét futott az utcán.”

 A kéziratban a balladát megelőző lapon Kanyaró rövid feljegyzése olvasható a Magyarország gyászba van… kezdetű balladákról: „Nemcsak Szilvásfalun vagy Mátészalkán, ma már a Székelyföldön is gyászba borul néha »egész Magyarország «, mikor a gondatlan legénynek »páros kés« (értsd: tollkés, bicsak) merül szívébe. A székelyek a hangzatos balladaformában inkább csak a lányok szerencsétlenségét énekelik meg, míg a M. Népkölt. Gyűjtemény II. kt. 63. lapján legelőbb közölt alföldi ily balladában juhászról van szó.” (105. lap)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 797–798.)