Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A kibédi csárda


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1962-09-15
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1975
Megjelenés helye: Ráduly 1975: 122-123/100. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Gergelyfi Samu, 40 évesDallamSzöveg

A kibédi csárda
Végig ki van tárva,
Benne mulat Rózsa Sándor
Kilenced magával.

Megöltek egy legényt
Kétszáz forintjáér,
Beledobták a Tiszába
Piros pej lováér.

Tisza nem szenvedte,
Partjára kitette,
Arra ment egy halászlegény,
Hálójába vette.

Hálójába vette,
Hazafelé vitte,
A faluban körös-körül
Közhírré tétette.

Jön az édesanyja,
Kőti, de nem hallja,
Szép fekete göndör haja
Homlokára fagyva.

Jön az édesapja,
Kőti, de nem hallja,
Ezer ráncú boksz-csizmája
Lábára van fagyva.

Jön a szeretője,
Kőti, de azt hallja:
– Kelj fel, csárdás kisangyalom,
Gyere, menjünk haza.

– Nem mehetek haza,
Mer meg vagyok halva,
Rózsa Sándor élles kése
Szívembe van szúrva.

Kikísérsz-e, babám,
A gyásztemetőbe?
– Elkísérlek, kisangyalom,
A virágos kertbe.

– Meggyászolsz-e, babám,
Egy vagy két óráig?
– Meggyászollak, kisangyalom,
Három kerek évig.

Először fehérbe.
Aztán rózsaszínbe,
Utoljára, kisangyalom,
Talpig feketébe.

– Csináltatsz-e, babám,
Fenyőfa-koporsót?
– Csináltatok, kisangyalom,
Márványkő-koporsót.

– Csináltatsz-e, babám,
Diófa-keresztet?
– Csináltatok, kisangyalom,
Márványkő-keresztet.Megjegyzés

100–102. A megszólaló halott (Megöltek egy legényt). I–III.

            Ma is számos változatban él a faluban. Seprődi is közölte 1912-ben (Seprődi, 1974: 300; Marosszéki, 1912: 297.) A most gyűjtött variánsokban a legényt Rózsa Sándor öli meg: ez a mozzanat hiányzik a Seprődi közölte szövegből. A betyárhős nevének ez a későbbi hozzákapcsolása valószínűleg esetleges. A ballada ma is az élő kibédi népköltészet szerves része, szüntelenül változik, alakul. Öregek, fiatalok egyaránt éneklik. Ez a népszerűség számos költői megoldásra ad alkalmat. Jórészt egységes dallamra éneklik. A közölt dallam (100. sz.) átmenetet képez a népdal és műdal között.

(Ráduly 1975: 184.)