Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A fogarasi Solymosi Eszter


Gyűjtő: Antal József
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Alsórákos
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 550-551/355. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Hallod, rózsám, Fogarasba’ mi történt?
Azt a szegény datki leányt megölték.
Vérit vették, mint a fogolymadárnak,
Annak a szegény datki leánykának.

2. Nagypénteken hét órakor kávézott,
Este tízkor piros vére kiomlott.
Piros vére kiomlott a fazékba,
Gyenge teste leromlott a templomba.

3. Piros vérit évegbe pecsételték,
Gyenge testit az Oltba belevették.1
Hogyha ő ezt tudta volna istentől,
Nem félt volna három zsidó legénytől.

4. De ő eztet nem tudta az Istentől,
Megijedett három zsidó legénytől.2Megjegyzés

1. Belevetették
2. Úgy látszik, e csonka balladát a korondi csendőrkáplár, „Butyka Imre” nótája után, s tehát alig két-három éve, hogy készítették.

(Kanyaró 2015: 551.)

355. A fogarasi Solymosi Eszter (Alsórákos)
 Lelőhelye: EA 2276: 144. lap, 92. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
 A fogarasi Solymosi Eszter balladája formai szempontból A meggyilkolt csendőr típushoz tartozik.

355.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. Antal József VII. gimn. o. t. kézírása. – A balladát Kanyaró lényegi változtatás nélkül vette fel a millenniumi gyűjteménybe. (Egyetlen szó hangalakját módosította: a 3. versszak első sorában az üveg szót évegre cserélte.)

355.2. Kanyaró Ferenc másolata a balladáról: MUEKvGyLtár 50. csomag.
 Kanyaró megjegyzése a balladához: „Kísérlet a rituális balladára, úgy látszik, Butyka Imre mintájára faragták. A következőben ugyane tárgy gúnydallá változik.” (Kanyaró itt a nálunk 357. számú szabédi adatra utal)

355.3. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 404. lap. Ismeretlen kéz írása.

355.4. A ballada nyomtatásban: OLOSZ Katalin 2010: 637.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 801.)