Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szűcs Mari


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1970
Gyűjtés helye: Magyarszovát
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 232-233/63. sz.

DallamSzöveg

Este van, este van, hatot üt az óra,
Minden eladó lány készül a fonóba;
Szegény Szűcs Mária ő is elment volna,
Ha az ég előtte be ne borult volna.

De az ég előtte gyászba beborulva,
Elment a fonóba, leült ott egy padra,
Kihívta egy legény csak egy minutára,
Kihívta egy legény csak egy minutára.

„Babám, édes babám, mi bajod érkezett,
Talán a vacsorád nem igen jól esett?
Hoztam egy kulacs bort, igyál hát belőle,
A te gyönge szíved viruljon meg tőle.”

„Nem kell a te borod, igyad meg te magad,
Hogyha nem sajnáltad szép leányságomat.”
„Sajnáltalak, babám, amíg megcsaltalak,
De most a jó Isten viselje gondodat.”

„Lányom, édes lányom, mi annak az oka:
A legszebbik ruhád elől olyan kurta?”
„Anyám, édesanyám, a szabó az oka:
Elől kurtán szabta, hátul hosszan hagyta.

Verje meg az Isten, aki elrontotta,
Verje meg az Isten, aki elrontotta!”
„Hóhérok, hóhérok, lányomat vigyétek,
Vigyétek börtönbe, a legmélyebbikbe!”

„Anyám, édesanyám, még csak arra kérem:
Mennyek be szobámba, ruháim megnézzem.
Ruháim, ruháim, szegről lehulljatok,
Engem sirassatok, engem dzsászoljatok!

Anyám, édesanyám, még csak arra kérem:
Menjek be kertembe, virágim megnézzem.
Virágok, virágok, mind elhervadjatok,
Engem sirassatok, engem dzsászoljatok!

Anyám, édesanyám, még csak arra kérem,
Hogy elbúcsúzhassak a barátnéimtól.
Leányok, leányok, tőlem tanuljatok,
A csalfa legénynek csókot ne adjatok,

Mert a sok forró csók nem esik hiába,
Hullatom a könnyem a bölcső gombjára.”
„Jó estét, jó estét, jövendő anyósom!
Hol van a Mariskám, a kedves galambom?”

„Bennt van a szobába, hófehér ágyába.”
Bemegy a vőlegény, menyasszonyát lássa,
Kését előveszi, szívébe beüti,
Leesik a földre, foly a piros vére.

„Vérem a véreddel egy patakon folyjon,
Testem a testeddel egy sírba nyugodjon!”
Harangoznak délre, fél tizenkettőre,
Most visznek egy új párt ki a temetőbe.Megjegyzés

A szégyenbe esett leány Európa-szerte közkedvelt tragikus története a magyar folklórterületen is a legelterjedtebb balladai tárgyak közé tartozik. Vargyas a magyaron kívül angol, francia, német, orosz, görög, katalán, portugál, spanyol és szlovák változatok meglétére utal. Az — eddig eléggé kevés számú — erdélyi magyar változatok sorát az itt közzétett tíz változat közül különösen a gyimesi Ugrapatakán és a mezőségi Visán lejegyzett három szép darab gazdagítja terjedelmes és teljes változatokkal. Feltűnő az egyetlen csángó változat töredékes volta.

Ortutay, SzNb. 304. — Solymossy: MNépr.2 III, 99, 125. — Csanádi—Vargyas 473—5. — Faragó, Jávorfa-muzsika 181—5. — Vargyas, MB. 105—10. — Leader 179—223.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 630.)