Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Csáki bíróné lánya


Gyűjtő: Nagy Elemér
Gyűjtés ideje: 1895/96-os tanév
Gyűjtés helye: Marosvásárhely
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 200/56. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. – Jó estét, jó estét, Csáki bíró asszony!
Talán már alszik az én kedves galambom?
– Nem alszik, nem alszik, felfeküdt az ágyába.
– Mondja meg nekie, készüljön a bálba.

2. Vegye föl, vegye föl, zöld selyem szoknyáját,
Húzza a lábára fényes lakk topánját.

3. – Eressz ki, eressz ki, eressz ki pihenni,
Gyönge két arcomról a piros vért lemosni.
– Nem lehet, nem lehet, nem lehet kimenni,
Mert a muzsikásnak reggelig kell húzni!

4. – Húzzad hát, húzzad hát világos reggelig,
Míg a Csáki bíró lánya el nem alszik.

5. Átkozott, átkozott az az édesanya,
Ki egyetlen lányát a bálba bocsátja.
Este elbocsátja, reggelig nem látja,
Reggel nyolc órakor halva viszik haza.

6. – Jó reggelt, jó reggelt, Csáki bíró asszony!
Talán még alszik az én kedves galambom?
– Nem alszik, nem alszik, el van már temetve:
De azért emléke nincsen elfeledve.1Megjegyzés

1. E változat az ízléstelen hatodik szak odatoldásával egyedül áll társai közt.

 

56. Csáki bíróné lánya (Marosvásárhely)
Lelőhely: EA 2276: 92. lap, 52. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

56.1. A ballada eredeti lejegyzése Nagy Elemér kézírásában: MUEKvGyLtár 18. csomag.

1.Jó estét, jó estét Csáki biró asszony
Talán alszik mármár alszik az én kedves galambom
Nem alszik, nem alszik felfeküdt az ágyba
Mondja meg nékie készüljön a bálba.

2.Vegye fől, vegye fől zöld selyem szoknyáját,
Huzza a lábára fényes lakk topánját.

3.Eressz ki, eressz ki eressz ki pihenni
Gyönge piros arcomról a vért lemosni Gyönge arcomról a piros vért lemosni
Nem lehet nem lehet nem lehet kimenni,
Mert a muzsikásnak reggelig kell húzni.

4.Húzzad hát, húzzad hát világos reggelig
Míg a Csáki biró lánya el nem aluszik alszik.

5.Átkozott átkozott az az édes anya
Ki egyetlen lányát a bálba bocsátja.
Este elbocsájtja, reggelig nem látja
Reggel 8 orakor halva viszik haza

6.Jóreggelt, jó reggelt Csáki bíró asszony
Talán még alszik az én kedves galambom?
Nem alszik, nem alszik, el van már temetve,
De azért emléke nincsen elfeledve.

Marosvásárhely, é. n. Gyűjtő: Nagy Elemér, VII. o. t.

A kézirat a Talán még alszik az én kedves galambom sorral megszakad, folytatását nem találtuk meg. Biztosra vehetjük azonban, hogy a két utolsó sort nem Kanyaró toldotta a balladához. Abban az esetben ugyanis nem fűzött volna rosszalló megjegyzést a hatodik versszakhoz.

56.2. A ballada közölt szövege: KANYARÓ Ferenc 1906b: 235–236/6. sz. A közölt szöveg azonos az 1896-os másolattal, de eltérő a strófabeosztása (négysoros strófákra tagolta Kanyaró).
 A balladához a következő magyarázó jegyzetet csatolta:
 „Csáki bíróné lánya Sári bíró Katája után alakult, kin Csomor Danyi áll kegyetlen bosszút, mint hűtelen kedvesen. Először Erdélyi János közölte a M. Népdalok és Mondák III. kötete 260. lapján. Greguss a balladákról írott művében behatóan tárgyalja ez akkor ritka „tiszai” ballada páratlan szépségeit (3. kiadás 148–51. l. Budapest, 1886.) Rokon változata még Kuris Pista, melyet Gyulai Pál közölt Nógrád megyéből, s társát Szilasy Móric Halasról (M. Népkölt. Gyűjtemény, I. 208–10.); Pap Gyula is (Palóc népköltemények. 10. l.), Sebesi Jób Medesérről (Erdélyi Múzeum. 1888. 145–46.). Mátyusföldön is éneklik (Ethnographia 1905. 300–1).
 A régibb ballada csak az anyát hibáztatja, ki elbízott hiúságában leányát maga küldi a bálba, s oda is felügyelet nélkül bocsátja el. Egyik változatunk az apát hétszerte inkább hibáztatja e gondatlanságért.
 Kuris Pistánál már a lány lesz a hibás: „Lyányok, róla tanuljatok, Legényt soha ne csaljatok”. A még későbbi keletű Tollas Erzsi, e lányok hűtlenségével s legények kegyetlen bosszújával foglalkozó balladakör legújabb hajtása, még ennél is tovább megy: arról ad példát a hősnő tragikus bukásával, hogy soha a lányok két legényt egyszerre ne hitegessenek.
 Tollas Erzsi változatai már a múlt század 80-as éveiben elterjedtek a Székelyföldön, hol egyike volt a legnépszerűbb nótáknak. Végh Mihály ravai lelkész már 1887 táján közölte a Kolozsvári Közlönyben, azután Harmath Lujza egy másik vidéki lapban s Versényi György egy jobbágytelki lány után az Ellenzék 1901. 118. számában. Egyik változatát dallamával együtt Limbay is közli (V. 140).
 Itt alább a kezünkhöz jött öt székely változatból adjuk közre a két érdemesebbet.” [Egy etédi és egy medeséri változat következik]

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 628-629.)