ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1997: 176 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-176

TURCUŞ, Veronica: Bibliografia istorică româno-italiană I-II. [Román-olasz történelmi bibliográfia I-II.] Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 1997

HALÁSZ Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997

POZSONY Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997

SEEWANN, Gerhard - DIPPOLD Péter: Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. I-II. [Délkelet-Európa etnikai csoportjainak bibliográfiai kézikönyve. I-II.] München, 1997

STAN, Valentin - WEBER, Renate: The Moldavian Csango. [A moldvai csángó.] The International Foundation for promoting Studies and Knowledge of Minority Rights. Budapest, 1997

(n. n.) Moldovai, moldvai. In: Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. IX. Akadémiai Kiadó-Erdélyi Múzeum-Egyesület. Budapest-Kolozsvár, 1997 335-337.

(n. n.) Moldován. In: Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. IX. Akadémiai Kiadó-Erdélyi Múzeum-Egyesület. Budapest-Kolozsvár, 1997 337

(n. n.) Moldovás. In: Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. IX. Akadémiai Kiadó-Erdélyi Múzeum-Egyesület. Budapest-Kolozsvár, 1997 337

TÁNCZOS Vilmos: Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség. III. évf. (1997) 1-2. sz. 370-390.

FERENCZES István: Ordasok tépte tájon. Riport-novellák. Pro‑Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1997

ANISZI [Kálmán]: A csángó kérdés közelebbről. Új Magyarország. 1997. ápr. 8.

ANISZI [Kálmán]: A csángó kérdés közelebbről. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 83-84. sz. 1., 7.

BALÁZS János: Kérni Klézsén is szabad. Új Magyarország. 1997. szept. 17.

BEKE György: Mi menthetné meg a csángókat? Forrás. XXIX. évf. (1997) 3. sz. 82-90.

BEKE György: Szélein foszlik a posztó. Szabad Újság. 1997. dec. 17.

CSICSÓ Antal: Üzletelni vagy nem üzletelni. Moldvai Magyarság. VII. [VIII!] évf. (1997) 82. sz. 4.

FEKETE Réka - FERENCZ Csaba: Csángók az ezredvégen. Mit ád a jó Isten. Háromszék. 1997. dec. 31.

HALÁSZ Péter: "Mü mindig lejjebb vagyunk." Moldvai csángók válaszúton. Magyar Nemzet. 1997. jan. 28.

HALÁSZ Péter: "Mű mindig lejjebb vagyunk". Moldvai Magyarság. VII. [VIII!] évf. (1997) 82. sz. 1.

KOLÓRPÓZÁS [CSOMA Gergely]: Puskás Öcsiről Moldvában. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 83-84. sz. 4.

KOVÁCS András, B.: Moldvában valami megmozdult. Háromszék. 1997. nov. 5., nov. 6.

KOVÁCS András, B.: Moldvában valami megmozdult. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 90-91. sz. 2-4.

N. A.: Mesélt a Kárpát medence - és a Kárpáton túl. Gödöllői Szolgálat. 1997. máj. 30.

SYLVESTER Lajos: Mivé lettél csángó magyar? Vérmezői beszélgetés. Székelyföld. I. évf. (1997) 2. sz. 122-129.

BEKE György: Csángók gyóntatója. Romániai Magyar Szó. 1997. okt. 4-5.

KOVÁCS László: Csedő Csaba, a falu orvosa. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 83-84. sz. 3.

BAJKÓ Sándor: A "Bosztán". Csángóföldi emlékeimből. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 84-85. [85-86.!] sz. 1., 7.

ELEKES Zoltán - SZÉKELY Lajos: Villámlátogatáson a moldvai csángó-magyaroknál. Amerikai Magyar Hírlap. 1997. szept. 19.

JÁKI Sándor Teodóz: A legkeletibb Szent László-szentély nyomában. Honismeret. XXV. évf. (1997) 3. sz. 24-26.

KEREKES Irma: A moldvai csángók újjáültetik a földesurak által kivágott szőlőültetvényeket. Romániai Magyar Szó. 1997. 65. sz.