Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Sír egy kislány a Balaton partján


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 19. század második fele
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 216/72. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlen


Forrás:

Kéziratos énekeskönyvből


Szöveg

1. Sír egy kislány a Balaton partján,
Mert babája elhagyta őt csalfán.
Két szeméből hullanak az könnyek,
Balatonnak szép gyöngyei lesznek.

2. Ne sírj, kislány, olyan keservesen,
Imádkozzál, megsegít az Isten.
Megsirat még téged az a csalfa,
Aki a te szívedet megcsalta.

3. Be szeretnék aranyhallá válni,
Balatonnak fenekén úszkálni:
Beleszállnék babám hálójába,
Elbúcsúznék tőle utoljára.

4. Késő este, midőn a nap leszáll,
Halászlegény kiveti hálóját.
Sose ért még oly szomorú estét:
Kihalászta babája holttestét.Megjegyzés

72. Sír egy kislány a Balaton partján (H. n.)
Lelőhely: AKKvár–MsU 1078. 32/47. sz. Ismeretlen kéz írása.

72.1. Az ének eredeti feljegyzése a kéziratos énekeskönyvben:

1. Síregykis lány abalaton partján
Mert babája elhagyta őt csalfán
Két szeméböl hulanakaz könyek
Balatonnak szép gyöngyei lesznek.

2. Nesirj kis lány olyan keservesen
Imádkozál megsegít az Isten
Meg sírat még tégedaza csalfa
A ki ate szívedet meg csalta.

3. Beszeretnék arany halá válni
Balatonak fenekén uszkálni
Bele szálnék babám hálojába
Elbucsuznék töle utoljára.

4. Késő este midön anap leszál
Halász legény kivetí háloját.
Sohse ért még olyszomoru estét
Kihalászta babája holt testét.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 638-639.)