Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megüték a szegény legényt


Gyűjtő: Rédiger Ödön
Gyűjtés ideje: 1896-07-27
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 152-153/8. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Dimény Mózesné Szabó AnnaSzöveg

1. Megüték a szegény legényt
Ötven forintjáért.
Tiszába vetették
Szürke kancájáér’.

2. Tisza nem szenvedte,
Partjára vetette.
Odament egy hajós legény:
Hajójába vette. ||

3. Odament az apja,
Kőti, de nem hallja:
– Kelj fel, kelj fel, kedves fiam,
Borulj a vállamra!

4. – Nem kelek, nem kelek,
Mer’ meg vagyok halva,
Sinoros harisnyám
Lábomra van fagyva,
Sárga göndör hajam
Homlokomra fagyva.

5. Odament az anyja,
Kőti, de nem hallja:
– Kelj fel, kelj fel, kedves fiam,
Borulj a vállamra!

6. – Nem kelek, nem kelek,
Mert meg vagyok halva.
Sinoros harisnyám
Lábamra van fogyva,
Sárga göndör hajam ||
Homlokomra fagyva.

7. Odament a rózsája,
Kőti, de meghallja:
– Kelj fel, kelj fel, kedves rózsám,
Gyerünk már haza!

8. – Felkelek, felkelek,
Hogyha felfogadod:
Meghúzatod, rózsám,
Az egyik harangot.
– Meghúzatom, kedves rózsám,
Mind a két harangot.

9. – Csináltatsz-é nékem
Diófa koporsót?
– Csináltatok, kedves rózsám,
Márvánkő koporsót.

10. – Béhuzatod, rózsám,
Viasszas vászonnal?
– Béhúzatom, kedves rózsám,
Bíborral-bársonnyal. ||

11. – Megsiratsz-é, rózsám,
Egy-két ember előtt?
– Megsiratlak, kedves rózsám,
Egész világ előtt.

12. – Kikísérsz-é, rózsám,
A pitarajtóig?
– Kikísérlek, kedves rózsám,
Örökös hazádig

13. – Vettetsz reám, rózsám,
Egy-két kapa földet?
– Vettetek rád, kedves rózsám,
Zöld pázsintos földet.Megjegyzés

8. Megüték a szegény legényt (Szabéd )
Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag. Rédiger Ödön gyűjtése, 1896. július 27. – Rédiger Ödön
kézírása, 10–13. lap. A balladának csak a helyszíni lejegyzését ismerjük, másolatát a Kanyaró -hagyatékban
nem találtuk.
Rédiger Ödön strófákra tagolva kezdte a ballada lejegyzését, s csak később – ott, ahol az énekes
feltehetően a két utolsó dallamsor megismétlésével hatsorosra bővítette a strófát – mondott le a
versszakok jelöléséről. Közlésünkben folytattuk a strófákra tagolást. Ettől eltekintve a ballada írásképén
néhány helyesírási hiba javításától eltekintve nem kellett változtatnunk.
8.1. A ballada nyomtatásban: REDIGER Ödön–KANYARÓ Ferenc –OLOSZ Katalin 2009: 58–
60/5. sz. Az eredeti lejegyzés uo.136–138.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 606.)