Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér László


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1966-04-10
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1975
Megjelenés helye: Ráduly 1975: 56-57/19. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Szabó Györgyné László Irén, 40 évesSzöveg

 Fehér László lovat lopott, s a Horvát bíró elfogatta, bédobta a börtönbe. Fehér Anna, a testvére, megtudta, ment a börtönajtóra, s ott mondta:

– László, László, Fehér László,
Élsz-e, vagy már meg vagy halva?
– Anna, Anna, Fehér Anna,
Se nem élek, se nem halok.
Menjél a Horvát bíróhoz,
Vegyen téged feleségül,
S én meg leszek szabadulva.

 Akkor Fehér Anna felment a bíróhoz, s kérte, hogy eressze szabadon a bátyját, mert hozza menyen feleségül. Este lett, lefeküdtek, akkor éjjel vitték akasztani Fehér Lászlót. Fehér Anna észrevette, azt mondta a bírónak:

– Bíró, bíró, Horvát bíró,
Mi zörög az udvarodon?
– Lovam viszik itatóba,
Annak zereg zabolája.

 Fehér Anna sejtette, hogy a testvérit viszik akasztani, de nem vót hitelbe. Reggel futott a börtönajtóhoz s kiáltotta:

– László, László, Fehér László,
Élsz-e, vagy már meg vagy halva?

 Akkor visszaütött a szellem, egy hang hallatszott, mondta:
 
– Ne itt keresd a bátyádot,
Ződ erdőbe, víg mezőbe,
Akasztófa tetejébe!

 Akkor Anna futott a bíróhoz:

– Bíró, bíró, Horvát bíró,
Mosdóvized vérré váljon,
Törülköződ langot hányjon!Megjegyzés

18–19. A halálraítélt húga (Fehér László). I–II.

Első kibédi változatát Seprődi János jegyezte le és tette közzé 1912-ben, dallamával

együtt (Seprődi, 1974: 373. Marosszéki, 1912: 353).

            Most két változatát közlöm. A 18. sz. adatközlője gyermekkorában tanulta az édesapjától: „Esténként sokszor elfútta vót, mikor jókedve lett.” Fiatal asszony korában többször énekelte a fonóban, illetve otthon, munka közben. „Mostanában kevesebbszer fúvom, vajegyszer a gyermekeket tanítgatom réja” – mondta. Dallamát hangszalagon is rögzítettem, de mint műdalt, nem közöljük (l. a jegyzéket).

            A másik (19. sz.) változat töredékes: a hiányzó részeket az adatközlő prózával egészített ki. Nem is a helyi hagyományból tanulta: Gyergyóalfaluban hallotta többször, amikor ott szolgált. „Hosszú nóta vót, nem is tudtam megtanulni végig a szöveget” – nyilatkozta. Jól megjegyezte viszont a ballada cselekménymenetét, s húszegynéhány évvel később már ebben a formában, tehát prózává oldódó változatban mondta el a gyűjtőnek. Mert az adatközlő egykor nem tanulhatta meg alaposan az éneket, nem építhette be teljes egészében egyéni balladaismeretébe.

            A kibédi fiatalok már egyáltalán nem tudják. Ismerik ugyan magát a történetet, de csak irodalmi feldolgozásból: többször látták a helyi művelődési otthon színpadán.

(Ráduly 1975: 176–177.)