Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A kisközbe, nagy templom oldalába


Gyűjtő: Rédiger Ödön
Gyűjtés ideje: 1896 nyara
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 596/416. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Dimény Mózesné Szabó Anna, 69 évesSzöveg

1. A kisközbe, nagy templom oldalába
Fúdogálja egy vénleány magába1:
Fársáng, fársáng, ha ezer eljönne is,
De rám a sors nem kerülne akkor is.

2. Vetett ágyam szinte a padlást éri,
De azt tőlem soha senki nem kéri.
Elviseltem harminchárom rossz pártát,
Mégsem láttam szapulómban – – .

3. Csináltam már harminchárom jó gagyát,
Mégsem vettem bár egy pénzérő hasznát.
Más világon boldogabb sem lehetne,
Aki engem feleségül elvenne.

4. Mint egy angyal2, érette úgy dolgoznám,
Egész napon kebelembe hordoznám.Megjegyzés

1. A tordai diákok XVIII. századbeli gúnyénekének visszahangzása ez: „A templomon alól egy kis házban/Egy vén leány sirdogál magában.”
2. Egyik másolatban: Mint egy szamár…

(Kanyaró 2015: 596.)

416. A kisközbe, nagy templom oldalába (Szabéd)
Lelőhely: AKKvár–MsU 2105: 284. lap. Kanyaró Ferenc kézírása.

416.1. Az ének eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. [Rédiger Ödön szabédi gyűjtése, 1896. szeptember 14. (a kísérő levél dátuma) 5. sz. dal] Rédiger Ödön kézírása. –
 Kanyaró a nyelvjárási szóalakokat következetesen átírta köznyelvire, s itt-ott a szövegen is módosított.

A kis közbe, kis nagy templom oldalába
Fúdagálja egy vén leány magába:
Fársáng fársáng h’ezer ha ezer eljűne is
De rám a sors nem kerülne mégis akkor is.

Vetett ágyam szint’ szinte a padlót padlást éri
De azt tőlem soha senki meg nem kéri.
Elviseltem harminc három pártát,
Mégsem láttam szapullómba gagyát. Kanyaró kihagyta a szót, csak két vonalkával jelezte, hogy két szótagos szó következik ott

Megcsináltam Csináltam már 33 gagyát,
Mégsem vettem egy pénz érő hasznát.
Legény ez világon boldogabb nem lenne Másvilágon boldogabb sem lehetne
Mint a ki engemet feleségül venne. Aki engem feleségül elvenne.

Mind a szamár ugy dógaznám, Mint egy angyal, érette úgy dolgoznám,
A Egész napon kebelembe hordoznám.

416.2. Az eredeti lejegyzés nyomtatásban: KANYARÓ Ferenc–RÉDIGER Ödön–OLOSZ Katalin 2009: 82/21. sz. és 170/21. sz. – A szöveg jelenkori helyesírás és központozás szerinti átírásban jelent meg, a nyelvjárási szóalakok megtartásával.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 825.)