Results number: 15


Almási István (publ.)


[Folk Song Collection in Mănăstireni. (Kriza Library)] Monostori sugár torony. Bogdán János magyargyerőmonostori népdalgyűjtése 1906-ban (Kriza Könyvtár)


2003


Bokor Zsuzsa (ed.)


[Folclore Collection in Sânzieni. (Kriza Library)] Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye (Kriza Könyvtár)


2002


Lőrinczi Etelka


[Folklore Collection in Araci. (Kriza Library)] Fejezetek Árapatak népi életéből (Kriza Könyvtár)


2001


Zsigmond Erzsébet


[Dirge. Lament Book of My Life (Kriza Library)] Sirató. Életem panaszos könyve (Kriza Könyvtár)


1995


Pozsony Ferenc


[On the shore of Siret. (Kriza Library)] Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet (Kriza Könyvtár)


1994