Results number: 13


Lőrinczi Etelka


[Folklore Collection in Araci. (Kriza Library)] Fejezetek Árapatak népi életéből (Kriza Könyvtár)


2001


Zsigmond Erzsébet


[Dirge. Lament Book of My Life (Kriza Library)] Sirató. Életem panaszos könyve (Kriza Könyvtár)


1995


Pozsony Ferenc


[On the shore of Siret. (Kriza Library)] Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet (Kriza Könyvtár)


1994