Results number: 43


Tánczos Vilmos (ed.)


[Studies on Archetypes and Symbols (Kriza Books Nr. 22.)] Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből (Kriza Könyvek, 22.)


2004


Szabó Á. Töhötöm (ed.)


[Imprints 3. Young Researchers About Popular Culture.] Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 23.)


2004


Könczei Ádám – Könczei Csongor


[Studies About the "Táncház" Movement (Kriza Books Nr. 24.)] Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek, 24.)


2004


Olosz Katalin


[Memories of an Exposition (Kriza Books Nr. 16.)] Egy kiállítás emlékképei (Kriza Könyvek, 16.)


2003


Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (eds.)


[Popular Culture in Trei Scaune (Kriza Books Nr. 17.)] Népi kultúra, társadalom Háromszéken (Kriza Könyvek, 17.)


2003


Tötszegi Tekla


[The Apron in Mera (Kriza Books Nr. 18.)] A mérai kötény (Kriza Könyvek, 18.)


2003


Szabó Á. Töhötöm (ed.)


[Imprints 2. Young Researchers About Popular Culture.] Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 19.)


2003


István Anikó


[The Repertorium of Texts in the Pilgrimage of Alungeni (Kriza Books Nr. 20.)] „Most segíts meg, Mária…” A futásfalvi Sarlós Boldogasszony-napi búcsú szövegrepertóriuma (Kriza Könyvek, 20.)


2003


Könczei Csilla


[Introduction in the Lábán System of Dance Notation (Kriza Books Nr. 10.)] Jegyzetek a Lábán-táncjelírásról (Kriza Könyvek, 10.)


2002


Szabó Á. Töhötöm


[Community and Institution (Kriza Books Nr. 11.)] Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban ( Kriza Könyvek, 11.)


2002