Results number: 43


Komáromi Tünde


[Witchcraft and society in Arieşului region (Kriza Books Nr. 34.)] Rontás és társadalom Aranyosszéken. (Kriza Könyvek, 34.)


2009 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (eds.)


[Imprints 7. Young Researchers About Popular Culture.] Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.)


2008 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (eds.)


[Cultural Studies and Interpretations. (Kriza Books Nr. 32.)] Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.)


2008 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt (eds.)


[Imprints 6. Young Researchers About Popular Culture.] Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 28.)


2007 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Jakab Albert Zsolt - Keszeg Vilmos (eds.)


[Groups And Cultures. Studies On Subcultures. (Kriza Books Nr. 29.)] Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.)


2007 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Jakab Albert Zsolt - Keszeg Anna - Keszeg Vilmos (eds.)


[People, Careers, Biographies. Studies. (Kriza Books Nr. 30.)] Emberek, életpályák, élettörténetek (Kriza Könyvek, 30.)


2007 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (eds.)


[Imprints 5. Young Researchers About Popular Culture.] Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.)


2006


Suba László


[Pottery in Turda and Surroundings (Kriza Books Nr. 25.)] Torda és környéke fazekassága (Kriza Könyvek, 25.)


2005


Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (eds.)


[Imprints 4. Young Researchers About Popular Culture.] Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.)


2005


Turai Tünde


[The Social Situation of the Old People in Boziaş (Kriza Books Nr. 21.)] Az életút végén. Szilágyborzási öregek társadalmi helyzetének vizsgálata (Kriza Könyvek, 21.)


2004