[Plecări și sosiri. Procese de migrație și răspunsuri locale din perspectiva etnografiei și a antropologiei (Cărți Kriza, 46)] Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropologica

Bata, Tímea – Jakab, Albert Zsolt (ed.)


[Plecări și sosiri. Procese de migrație și răspunsuri locale din perspectiva etnografiei și a antropologiei (Cărți Kriza, 46)] Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropologica


2019 L’Harmattan – Hungarian Ethnographical Society – Kriza János Ethnographic Society – Museum of Ethnography

"În ultimul secol și jumătate au avut loc numeroase evenimente politice, sociale și economice, respectiv schimbări în cursul vieții individuale care au determinat milioane de oameni să-și părăsească pământul natal pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, ba chiar pentru totdeauna. În ceea ce privește geografia migrației, trebuie să deosebim migrația din cadrul unei țări de cea care presupune trecerea unei frontiere. Ținând cont și de diferența dintre migrația voluntară și cea forțată, pornirea la drum, experiența drumului în sine și sosirea într-o locație oferă posibilitatea de a descoperi fenomene ca prezervarea și transmiterea valorilor, respectiv înțelegerea proceselor, practicilor de integrare și izolare. Dar și abordarea, atitudinea grupurilor locale emitente și primitoare, răspunsul lor la această nouă situație. Pentru înțelegerea acestui fenomen complex este nevoie de o abordare interdisciplinară, iar în acest sens ne pot fi de folos și rezultatele etnografiei și a antropologiei."