[Membrii familiei Mikes în revoluția și războiul de independență din 1848–1849.] Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban

Süli Attila


[Membrii familiei Mikes în revoluția și războiul de independență din 1848–1849.] Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban


2014 Kriza János Néprajzi Társaság