Moldvai nyelvföldrajzi kutatások (partnerségben az ELTE Nyelvészeti Tanszékével)


Célja: A moldvai csángó-magyar falvak nyelvi állapotának kutatása, digitális rögzítése
A program vezetője: dr. Pozsony Ferenc egyetemi professzor, Bodó Csanád (ELTE, Budapest)
Időtartama: 2005–2007
Részt vesznek: budapesti kutatók, kolozsvári diákok
2006 -ra tervezett eredmények: egy hangzóanyagból álló adatbázis elkészítése