Jelenkutatás moldvai csángó-magyar falvakban


Célja: A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezetének néprajzi és antropológiai vizsgálata. Szöveg- és nyelvemlékgyűjtés moldvai magyar közösségekben. A társadalmi, lokális mobilitás hatására kibontakozott akkulturáció és identitásváltás szakszerű dokumentálása. A moldvai jelenkutatás voltaképpen arra keresi a választ, hogy a globalizálódás hatására szerényen elindult modernizációnak a moldvai régióban milyen esélyei vannak.
A program vezetője: dr. Pozsony Ferenc egyetemi professzor, dr. Tánczos Vilmos egyetemi docens
Időtartama: 2000–2007
Részt vesznek: fiatal romániai, magyar-, olasz-, lengyel- és németországi kutatók
2006 -ra tervezett eredmények: összegezzük a terep- és levéltári kutatások eredményeit, rendszerezzük a moldvai csángó dokumentációs archívumot (több mint 700 oldal szövegtár létrehozása), megkezdjük az eddig gyűjtött anyag digitalizálását. Ebben az évben is kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a moldvai levéltárakban folyó kutatásoknak. Támogató: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest