Kriza János

A Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság tagja. Néprajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök. Az első népköltészeti gyűjtemény (1863) létrehozója.

 

 

 

Kriza János bibliográfiája

1863 Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény. Kolozsvár
1872 Helynevek. Marosszéken. Magyar Nyelvőr. I. évf. 8. sz. 383–384.
1872 Helynevek. Nagy-Adorján. Kis-Adorján. Szent-Háromság. Magyar Nyelvőr. I. évf. 9. sz. 426–427.
1872 Mester műszók. Takács mesterség. A székelyeknél. Magyar Nyelvőr. I. évf. 6. sz. 281.
1872 Székely nyelvsajátságok. Magyar Nyelvőr. I. évf. 4. sz. 180–181., 7. sz. 326–327.
1872 Székelységiek. [Közmondások.] Magyar Nyelvőr. I. évf. 3. sz. 129–130., 5. sz. 225–226., 6. sz. 270–271.
1872 Tájnyelvi sajátságok. Székely szólásmódok. Magyar Nyelvőr. I. évf. 10. sz. 465–466.
1872 Tájszók és sajátságok. Székelységiek. Magyar Nyelvőr. I. évf. 3. sz. 134–136.
1873 A kutya kabala. Magyar Nyelvőr. II. évf. 2. sz. 88–89.
1873 Észrevételek a m. t. társaság által Budán 1838-ban kiadott „Magyar Tájszótár”-ban megjelent több székely szókra. Nyelvtudományi Közlemények. X. évf. 3. sz. 325–338.
1873 Fogfájás elleni Urusság. Magyar Nyelvőr. II. évf. 4. sz. 174–175.
1873 Gyermek-versikék. Magyar Nyelvőr. II. évf. 7. sz. 330.
1873 Helynevek. Csíkfalva. Szentmárton. Magyar Nyelvőr. II. évf. 7. sz. 331–332.
1873 Helynevek. Gálfalva. Nyárád-Szereda. Jobbágyfalva. Magyar Nyelvőr. II. évf. 3. sz. 139–141.
1873 Helynevek. Maroszék. Buzaháza. Vadad. Iszló. Kaál. Ikland. Magyar Nyelvőr. II. évf. 8. sz. 382–383.
1873 Helynevek. Maroszékben, Szabéd falvában. Magyar Nyelvőr. II. évf. 9. sz. 428–429.
1873 Helynevek. Nagy-Ajta helységében. Mező-Kölpény helységében. Magyar Nyelvőr. II. évf. 11. sz. 525–526.
1873 Helynevek. Szent-Gericze. Nyomát. Szent-László. Magyar Nyelvőr. II. évf. 1. sz. 45–47.
1873 Közmondások. Székelységiek. Magyar Nyelvőr. II. évf. 8. sz. 383.
1873–1874 Szólásmódok. Székelységiek. Magyar Nyelvőr. II. évf. 1. sz. 39–40., 5. sz. 230–231.; III. évf. 9. sz. 422–423.
1874 Helynevek. Rava községében (Keresztúr-fiszékben, Udvarhelyszék egyik fiuszékében). Magyar Nyelvőr. III. évf. 3. sz. 142–143.
1875 [Válaszok.] Magyar Nyelvőr. IV. évf. 4. sz. 188–191.
1875 Ballada töredék. Magyar Nyelvőr. IV. évf. 12. sz. 567–568.
1875 Gyermekversikék. Magyar Nyelvőr. IV. évf. 6. sz. 285.
1875 Magánbeszéd. Magyar Nyelvőr. IV. évf. 8. sz. 373–374.
1875 Néprománcz. Miklós urfi. Magyar Nyelvőr. IV. évf. 10. sz. 480.
1875 Párbeszédek. Székelységi. Magyar Nyelvőr. IV. évf. 1. sz. 39.
1875 Székely adomák. Magyar Nyelvőr. IV. évf. 3. sz. 141., 4. sz. 181., 5. sz. 235., 6. sz. 282., 9. sz. 422.
1875 Székelyföldi káromkodások és átkok. Magyar Nyelvőr. IV. évf. 2. sz. 88.
1875 Tánczszók. [Háromszék.] Magyar Nyelvőr. IV. évf. 1. sz. 41–42., 2. sz. 92., 4. sz. 183–184., 5. sz. 237., 9. sz. 427.
1875–1876 Találós mesék. Székelységiek. Magyar Nyelvőr. IV. évf. 4. sz. 180–181.; V. évf. 3. sz. 122–123.
1875–1880 Háromszékiek. [Szólások.] Magyar Nyelvőr. IV. évf. 10. sz. 469–470., 11. sz. 513–514., 12. sz. 554.; V. évf. 1. sz. 30., 2. sz. 84–85., 10. sz. 465–466.; IX. évf. 1. sz. 30–31.
1876–1876 Népdalok. Magyar Nyelvőr. IV. évf. 3. sz. 144., 7. sz. 336., 8. sz. 383–384.; V. évf. 3. sz. 144., 4. sz. 192.
1880 Háromszékiek. [Tájszók.] Magyar Nyelvőr. IX. évf. 1. sz. 40–41.
1882 Székelyföldi gyűjtés. Magyar Népköltési Gyűjtemény III. Budapest (Orbán Balázszsal, Benedek Elekkel és Sebesi Jóbbal)
1886 Tréfás ráfogások. Magyar Nyelvőr. XV. évf. 12. sz. 568–569.
1896 [Családnevek. Homoródalmás.] Magyar Nyelvőr. XXV. évf. 8. sz. 380.
1896 Helynevek. [Datk.] Magyar Nyelvőr. XXV. évf. 7. sz. 332–333.
1896 Helynevek. [Homoródalmás.] Magyar Nyelvőr. XXV. évf. 8. sz. 380–381.
1896 Helynevek. [Homoródszentmárton.] Magyar Nyelvőr. XXV. évf. 9. sz. 429–430.
1897 [Helynevek. Kissolymos.] Magyar Nyelvőr. XXVI. évf. 9. sz. 431–432.
1897 Családnevek. [Homoródszentmárton.] Magyar Nyelvőr. XXVI. évf. 1. sz. 46.
1897 Helynevek. [Hévíz.] Magyar Nyelvőr. XXVI. évf. 7. sz. 335–336.
1899 Székely tájszók. Magyar Nyelvőr. XXVIII. évf. 2. sz. 93–95.
1901 Székely nyelvjárásokról. Magyar Nyelvőr. XXX. évf. 1. sz. 42–43.
1902 Székely szólásmódok. Magyar Nyelvőr. XXXI. évf. 1. sz. 47–48.
1902 Tájszók. [Székelyföld.] Magyar Nyelvőr. XXXI. évf. 2. sz. 114–115.
1902 Verses mondókák. [Székelyföld.] Magyar Nyelvőr. XXXI. évf. 2. sz. 119.
1905 Tájszók. [Székelyföld.] Magyar Nyelvőr. XXXIV. évf. 2. sz. 107.
1917 Szólások. Székelységiek. Magyar Nyelvőr. XLVI. évf. 5–6. sz. 189.
1943 Vadrózsák. A bevezetőt írta Gunda Béla. Jegyzetekkel ellátta György László. Magyar Népművelők Társasága. Budapest
1943 Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény I–III. Viski Károly bevezető tanulmányával Budapest
1943 Vadrózsák. Székely népköltési gyüjtemény. I–III. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Viski Károly. Bibliotheca. Budapest
1956 Székely népköltési gyűjtemény. Összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagyatékból. A verses részt Gergely Pál, a meséket Kovács Ágnes gondozta. Budapest
1956 Székely népköltési gyűjtemény. Összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagyatékból. I–II. A verses részt Gergely Pál, a meséket gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta Kovács Ágnes. Magvető Kiadó. Budapest
1957 Az apám lakodalma. Szerkesztette Faragó József. (Tanulók Könyvtára.) Ifjúsági Könyvkiadó. Bukarest
1960 Az álomlátó fiú. Székely népmesék. Kriza János kéziratos hagyatékából válogatta és szerkesztette Kovács Ágnes. Illusztrálta Lukács Kató. Móra Kiadó. Budapest
1961 Az álomlátó fiú. Szerkesztette Kovács Ágnes. Móra Könyvkiadó, Budapest
1971 Önéletrajz. Keresztény Magvető. XLVII. évf. 1. sz. 40–45.
1972 Csókalányok. Szerkesztette Kríza Ildikó. Móra Könyvkiadó, Budapest
1973 Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény. Faragó József gondozásában. Bukarest
1975 Önéletrajz. Keresztény Magvető. LXXXI. évf. 2–3. sz. 90–92.
1975 Vadrózsák. Kriza János népköltési gyűjteménye. Gondozta és az előszót írta Faragó József. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest
1987 Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény. Akadémiai Kiadó. Budapest
1987 Vadrózsák. Székely Népköltési Gyűjtemény. Reprint. Akadémiai Kiadó, Budapest
1988 Adomák és tanítómesék. Kriza János hagyatékából gyűjtötte Tiboldi István. Sajtó alá rendezte Mészáros József. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest
1996 Erdélyi tájszótár. Gladiátor Kiadó. Budapest
1999 Székely népmesék. Szerkesztette Bencsik Gábor. Marton Magda rajzaival. Mercurius, Budapest
2002 Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűjteménye. Faragó József gondozásában. Második, kiegészített kiadás. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár
2013 Vadrózsák II. Erdélyi néphagyományok. Kriza János és gyűjtői körének szétszórt hagyatékát összegyűjtötte, szerkesztette, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár

 

 

Kriza Jánosról és munkásságáról szóló írások

ANTAL Árpád – FARAGÓ József – SZABÓ T. Attila (szerk.): Kriza János. Három tanulmány. Irodalmi Kiadó. Bukarest, 1965
ANTAL Árpád – FARAGÓ József – SZABÓ T. Attila (szerk.): Kriza János. Három tanulmány. Dacia Kiadó. Kolozsvár, 1971
BALOGH Edgár: Hármas Kriza-kép. Igaz Szó. 1965. 8. sz.
BALOGH Edgár: Elfeledett Kriza-hagyaték nyomában. Korunk. XLVII. évf. (1988) 9. sz. 691–692.
BENKŐ Samu: Kriza-tanulmányok. In: A helyzettudat változásai. 1977. 386–390.
BENKŐ Samu: Kriza-tanulmányok. Korunk. (1985) 6. sz.
BERNÁD Ágoston: A Vadrózsákat lapozgatva. A Hét. 1975. 48. sz.
BOROS György (szerk.): Emlékezés Kriza Jánosról. A kolozsvári unitárius kollégium írásban és képekben. Kolozsvár, 1901
BÖZÖDI György: Kriza János levelei. Erdélyi Helikon. X. évf. (1937) 7. sz. 494–501.
BÖZÖDI György: Kriza János. Erdélyi Helikon. X. évf. (1937) 3. sz.
BUCHWALD Erzsébet: Kriza János és Benedek Elek népmeséinek hitelességéről. Kolozsvár, 1987
FARAGÓ József: Ismeretlen Kriza-életrajzok. (Erdélyi Néprajzi Tanulmányok, 3.) Magyar királyi Ferenc József-Tudományegyetem Néprajzi Intézete. Kolozsvár, 1943.
FARAGÓ József: Ismeretlen Kriza-életrajzok. Ethnographia. LIV. évf. (1943) 3–4. sz. 235–247.
FARAGÓ József: Vadrózsák. Pásztortűz 1943. 12. sz
FARAGÓ József: Kriza János 1943-ban. Erdélyi Helikon. 1943. 218–720.
FARAGÓ József: Kriza János halotti imája egy kislány koporsójánál. Erdélyi Múzeum. XLIX. évf. (1944) 3–4. sz. 477–478.
FARAGÓ József: Kriza János, a Vadrózsák szerkesztője. Utunk. X. évf. (1955) 13. sz. 2.
FARAGÓ József: Kriza János adatgyűjtése Darvin részére. Korunk. XVIII. évf. (1959) 1664–1665.
FARAGÓ József: Kriza János anyagi küzdelmei a Vadrózsákért. Igaz Szó. XI. évf. (1963) 12. sz. 915–921.
FARAGÓ József: Kriza [János] öröksége. Fáklya. XXVI. 1971. júl. 25. 175. sz. 3.
FARAGÓ József: Kriza János. Művelődés. XXVIII. évf. (1975) 3. sz. 49–52.
FARAGÓ József: Arany János és Kriza János a népmesegyűjtés módszeréről. Nyelvünk és Kultúránk. XXV. évf. (1995) 91–92. sz. 73–80.
FARAGÓ József: Kriza János és a Vadrózsák. Keresztény Magvető. CII. évf. (1996) 217–221.
FARAGÓ József: Találkozásaim Kriza Jánossal. Honismeret. XXXI. évf. (2003) 5. sz. 39–41.
FÓRIS Pál: Kriza János mesemondója. A Hét. 1972. 33. sz.
GÁL Kelemen: Kriza János emléke. Ellenzék. 1925. 73. sz.
GÁL Kelemen: Kriza [János] szellemi iránya. Pásztortűz. 1935. 316–317.
GERGELY Pál: A Vadrózsák második kötete. Keresztény Magvető. LXXXI. évf. (1975) 110–113.
GÖRBE István: Kriza János költészete. Kolozsvár, 1958.
GYULAI Pál: Adalék népköltészetünkhöz. Budapesti Szemle. IX. évf. (1860) 272–279.
GYULAI Pál: Emlékbeszéd Kriza János fölött. In: Emlékbeszédek, Budapest, 1878. 113–130.
KOVÁCS János (szerk.): Kriza Album. Kolozsvár, 1892
KOVÁCS János (szerk.): Kriza János költeményei. Kolozsvár, 1893
KOVÁCS Lajos (szerk.): Kriza Jánosra emlékezünk. Keresztény Magvető. LXXXI. évf. (1975) 1–181.
KRISTÓF György: Kriza János. Erdélyi Irodalmi Szemle. (1925) 4. sz.
KRÍZA Ildikó (szerk.): Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Budapest, 1982.
KRÍZA Ildikó: Székelyföld nagy fia. Kriza Jánosról születésének 175. évfordulóján. Magyar Hírek. XIX. évf. (1986) 10–12.
MÁRKOS Ervin: Emlékezés Kriza Jánosra, halálának 115. évfordulóján. Néprajzi Hírek. XX. évf. (1991) 1. sz. 99–100.
MIKÓ Imre: Emlékezés Kriza Jánosra. Korunk. XX. évf. (1961) 11. sz. 1358–1359.
ORTUTAY Gyula: Kriza János. Erdélyi Helikon. 1942. 218–225.
ORTUTAY Gyula: Kriza János. In: Erdélyi csillagok. Kolozsvár, 1942. 149–53.
ORTUTAY Gyula: János Kriza. In: Festschrift für Robert Wildhaber. Basel, 1973.
PÁLFFI Márton: Kriza János. Pásztortűz 1925. 120–121.
PÁLFI Márton: Kriza János halálának 50. évfordulójára. Pásztortűz. 1925. 6. sz.
SEBESTYÉN Gyula: Emlékezés Kriza Jánosra. Ethnographia. XXII. évf. (1911) 65–71.
SZABÓ T. Attila: Az évszázados Vadrózsák és a nyelvjáráskutató Kriza János. Magyar Nyelvőr. LXXXVIII. évf. (1964) 4. sz. 349–357.

SZABÓ T. Attila: Védelemre szorul-e Kriza János? Ethnographia. LXXVII. évf. (1966) 4. sz. 576–578.
SZABÓ T. Attila: Védelemre szorul-e Kriza János? In: Uő: Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek. IV. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1980. 598–601.

SZAKÁL Anna: „Így nőtt fejemre a sok vadrózsa” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez. A szétszóródott kéziratos anyagot összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szakál Anna. (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai, 6 – Kriza Könyvtár.) Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2012.

VERSÉNYI György: Kriza János emlékezete. Budapesti Szemle. (1911) 75–111.
VERSÉNYI György: Kriza János emlékezete. (Unitárius Könyvtár, 2.) Kolozsvár, 1925
VERSÉNYI György: Kriza János. In: Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére. Kolozsvár, 1909–1942. 191–193.
VITA Zsigmond: Népköltészetünk első gyűjtői. Igaz Szó. (1955) 8. sz.