Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    85 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-85

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ALBERT Ernő: Rigó és madár. Csángó önéletrajz. Bon Ami Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 1996

APOR Csaba, báró: Az emberiség erkölcsi alapja – a Tízparancsolat. Korunk. 3. f. XIII. évf. (2002) 12. sz. 51–56.

ARADI József: Sors és sorsforduló Mérában. Korunk. XXXVII. évf. (1978) 11. sz. 900–906.

ÁRVAY József: Egy székely paraszt emlékirata. Korunk. XVI. évf. (1957) 8. sz. 1117–1120.

BAJKÓ Árpád: Táltos-tanítványság – viszonyok és kontextusok. Egy magyarfenesi gyógyító biográfiája. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 28.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2007 117–147.

BALÁZS Péter: Moldvai csángók vallomása az 1907-es felkelésről. Korunk. XVI. évf. (1957) 2. sz. 163–169.

BECZE Márta: A népi emlékirat, mint szövegtípus. Művelődés. LIII. évf. (2000) 10. sz. 19–22.

BETHLEN Miklósné: Visszaemlékezése elhunyt férje családtörténetére és életútjára. Korunk. 3. f. XIII. évf. (2002) 12. sz. 37–50.

BOTOS Amália: Unokáimnak. Napló az életemről. Művelődés. XXXIV. évf. (1981) 12. sz. 27–29.; XXXV. évf. (1982) 1. sz. 31–32.; 2. sz. 26–28.

BÖDÖR András: Hazatérő gondolatok. Művelődés. LII. évf. (1999) 4. sz. 23–24.

BÖDÖR András: Amikor a föld még rangot jelentett. Művelődés. LIII. évf. (2000) 4. sz. 30–31.

CSERGŐ Melinda: Hiedelmi vizsgálódás élettörténeti kontextusban. Esetelemzés. In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 27.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 37–60.

CSIBI ISTVÁNNÉ SIKLÓDI Márika: Pontot, vesszőt nem ismerek, de a szó mind igaz. Európa Kiadó, Budapest, 1985

CSIBINÉ SIKLÓDI Mária: Pontot, vesszőt nem tudok, de a szó mind igaz. Művelődés. XXXIII. évf. (1980) 1. sz. 20–22.; 2. sz. 21–24.; 3. sz. 20–22.; 4. sz. 25–27.; 5. sz. 11–13.; 6. sz. 19–22.

DOMOKOS Pál Péter: Tatrosy György önéletírása és történeti feljegyzései. Irodalomtörténeti Közlemények. (1957) 238–261.

EGYED Emese: A gyászkönyv mint az életrajz kiegészítése. Erdélyi Múzeum. LXIV. évf. (2002) 3–4. sz. 84–98.

ERDŰS SZÁSZKA Péter: Emlékféli... [Levelek Szabófalváról.] Néprajzi Közlemények. XXXIII. évf. Csángók a XX. században. Élettörténetek. (1994) 41–85.

FEHÉR Zoltán: „Biharpüspökinél átlépjük a határt.” Egy tartalékos honvédtiszt naplója 1940-ből. Honismeret. XXVIII. évf. (2000) 1. sz. 29–34.

FÖLDESSY Viktor: Én is boldog ember vagyok. Művelődés. XXXIII. évf. (1980) 8–9. sz. 41–43.; 10. sz. 25–27.; 11. sz. 27–29.; XXXIV. évf. (1981) 1. sz. 22–25.; 2. sz. 21–24.; 3. sz. 13–14.; 4. sz. 23–25.

GAGYI József: „János Mária volt a leánykori nevem...” Művelődés. XLII. [XLVI.!] évf. (1993) 2. sz. 14–15.

GÁSPÁR Simon Antal: Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. A válogatás és a kísérő tanulmány Forrai Ibolya munkája. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1986

GYŐRI Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája (Nagy Olga bevezetőjével). Korunk. XXXIII. évf. (1974) 3. sz. 447–456.

GYŐRI Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája. Emlékezés. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Nagy Olga. A borítólapot Árkosy István tervezte. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1975

HAJAS István: Nyolcvankét irkalap. [László Erzsébet önéletírása, Kézdialbis.] Falvak Dolgozó Népe. XXIX. évf. (1973) 23. sz. 2.

HEDEŞAN, Otilia: Povestirea vieţii şi reconfigurarea profesiei. [Az élettörténet és a hivatás újraalkotása.] In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Anna – Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek. (Kriza Könyvek, 30.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2007 129–138.

HEDEŞAN, Otilia: Az élettörténet és a hivatás újraalkotása. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Anna – Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek. (Kriza Könyvek, 30.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2007 139–150.

HERMANN Róbert: Zathureczky István székely huszárszázados emlékirata (1849–1856). In: Boér Hunor (szerk.): Acta – 1996. I. Székely Nemzeti Múzeum–Csíki Székely Múzeum–Erdővidéki Múzeum. Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda, 1997 323–342.

HERMÁNYI DIENES József: Hermányi Dienes József emlékirata. Szemelvények. Sajtó alá rendezte Kelemen Lajos. (Minerva Könyvtár, 3.) Kolozsvár, 1925

HORVÁTH János Cifra: Az idő szekere. In: Pillich László – Vetési László (szerk.): Leírtam életem… Népi önéletírások. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1987 337–352.

ISTVÁN Anikó: Élettörténet, avagy egy élet történetei, emlékei írásban és szóban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 19.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 7–32.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék