Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    27 tétel lapozás: 1-27

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BARTOS Endre: A vasfaragás művészete. [Dakó István kovácsról.] Megyei Tükör. 1968. ápr. 30.

CSISZER Imre: Magyar kovácsmunkák Csíkszentkirály néprajzi gyűjteményében. In: Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest, 1991 265–268.

DEMETER Lajos: A vas díszítő szerepe. Megyei Tükör. 1976. aug. 14.

GYÁRFÁS Tihamér: Régi brassói ötvösök. Erdélyi Múzeum. XXV. évf. (1908) 6. sz. 378–387.

GYÁRFÁS Tihamér: Wayda Gáspár szebeni ötvösmester vándorkönyve. Erdélyi Múzeum. XXVI. évf. (1909) 2. sz. 192–196.

GYÁRFÁS Tihamér: Régi brassói ötvösmüvek. Budapest, 1909

GYÁRFÁS Tihamér: A három Hann Sebestyénről. Erdélyi Múzeum. XXVII. évf. (1910) 4. sz. 232–234.

HERRMANN Antal: Cigány serlegek I–III. Brassói Újlap. 1909. 92. sz. 93. sz., 94. sz.

HERRMANN Antal: Cigány serlegek. Brassói Újlap. 1909. júl. 20.

JOIKITS Attila: A szilágysomlyói csizmadia céh boroskannája 1888-ból. Művelődés. XLVI. (XLIII.) [XLVII.!] évf. (1994) 7–8. sz. 33.

K. L. [KELEMEN Lajos]: Ötvös és könyviparművészeti emlkék. Egy magyar költőnő díszes könyvemléke. Magyar Nép. 1922. 34. sz. 9–10.

KELEMEN Lajos: Adatok a marosvásárhelyi szabó czéhpoharakhoz. Erdélyi Múzeum. XVIII. évf. (1901) 1. sz. 52–57.

KELEMEN Lajos: Régi ötvös rajz-emlékek Kolozsvárt. Kolozsvári Hírlap. 1916. jan. 3. sz. 5.

KELEMEN Lajos: Történelmi ötvösemlékek. Pásztortűz. 1926. 611–615.

KELEMEN Lajos: Erdélyi műkincsek. A kolozsi unitárius egyházközség régi kelyhei. Pásztortűz. 1927. 320–323.

KELEMEN Lajos: A marosvásárhelyi szűcsök két régi céhpohara. Művészeti Szalon. 1928. 1. sz. 2–6.

KELEMEN Lajos: Gyergyay Mihály ötvöskönyvei. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok I. A bevezető tanulmányt írta Szabó T. Attila. Sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1977 161–163.

KELEMEN Lajos: A kolozsi unitárius egyházközség régi kelyhei. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok I. A bevezető tanulmányt írta Szabó T. Attila. Sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1977 165–169.

KELEMEN Lajos: Adatok a marosvásárhelyi szabó céhpoharakhoz. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 18–21.

KELEMEN Lajos: A marosvásárhelyi szűcsök két régi céhpohara. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 28–33.

KELEMEN Lajos: Történelmi ötvösemlékek egy kolozsvári kiállításon. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 280–286.

NÉMETH Gábor: A kolozsvári csizmadia céh ónkannája 1633-ból. Adalékok Erdély reneszánsz ónművességének történetéhez. Folia Historica. XIV. évf. (1989) 11–29.

NOVÁK János: A kolozsvári ötvösczéh a XVIII. századig. Kolozsvár, 1913

SZÁDECZKY Lajos: A m.-vásárhelyi szabó céhpoharak. Erdélyi Múzeum. XVI. évf. (1899) 6. sz. 395–399.

SZÁDECZKY Lajos: Régi ezüst poharak Erzsébetvárosról. Erdélyi Múzeum. XVI. évf. (1899) 6. sz. 402–403.

SZALAY Emőke, P.: Feltételezett nagybányai ötvösmunkák Kárpátalján. Adatok a nagybányai ötvösséghez. Néprajzi Látóhatár. X. évf. (2001) 1–4. sz. 541–548.

TÉGLÁS István: Czigány-kincsek. Néprajzi Értesítő. XIII. évf. (1912) 1. sz. 50–55.; 2. sz. 124–130.; 3–4. sz. 268–273.; XIV. évf. (1913) 1–2. sz. 135–142.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék