Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    155 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-155

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ÁBRAHÁM János Picul: Szegényember csikója hamar ló. Dumás beszély glaszodél-hangadó masinára. Első tekercs. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. Székelyudvarhely, 1994

ACHIM, Viorel: Ţiganii în istoria României. [Cigányok a román történelemben.] Editura Enciclopedică. Bucureşti, 1998

ACHIM, Viorel: Cigányok a román történelemben. (Osiris könyvtár. Történelem) Osiris Kiadó. Budapest, 2001

ALBERT Ernő: Adatok a háromszéki cigányokról és költészetükről. In: Barna Gábor – Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18–19. században. (Cigány Néprajzi Tanulmányok, 1.) Magyar Néprajzi Társaság–Mikszáth Kiadó. Budapest–Salgótarján, 1993 151–173.

ALBERT Ernő: A cigányokról. Háromszék. 1994. ápr. 13.

ALBERT Ernő: Cigányokról. Háromszék. 1994. júl. 20.

ALBERT Ernő: Adatok a cigányok útjáról Moldvából és Havasalföldről Erdélybe. Romániai Magyar Szó. 1996. febr. 10–11.

ALBERT Ernő: A cigányok Háromszéken. Romániai Magyar Szó. 1996. aug. 10–11. 2095–2096.

ALBERT Ernő: A cigányok útja Háromszékre és itteni életük. In: Bari Károly (szerk.): Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Petőfi Sándor Művelődési Központ. Gödöllő, 1998 81–91.

ALBERT Ernő: Levéltári adatok a háromszéki cigányokról a 17–19. századból 1. In: Boér Hunor (szerk.): Acta – 1999. II. Székely Nemzeti Múzeum–Csíki Székely Múzeum. Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda, 2000 283–300.

ALBERT Ernő: A háromszéki cigányok népköltészetéről. Székelyföld. IV. évf. (2000) 8. sz. 45–53.

ALBERT Ernő: Szabad madár. Háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok. Charta Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2000

ALBERT Ernő: Sír az út előttem. Háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok. Charta Könyvkiadó. Sepsiszentgyörgy, 2001

ALBERT Ernő: Sír az út előttem. Albert Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2002

ANĂSTĂSOAIE, Marian-Viorel: Roma/Gypsies in the history of Romania: An old challenge for Romanian historiography. [Romák/cigányok Románia történelmében: A román történetírás egy régi kihívása.] Romanian Journal of Society and Politics. III. évf. (2003) 1. sz. 262–274.

ANĂSTĂSOAIE, Marian-Viorel – FOSZTÓ László: Romania: Representations, Public Policies and Political Projects. [Románia: reprezentációk, közpolitikák és politikai projektek.] In: Guy, Will (ed.): Between past and future. The Roma of Central and Eastern Europe. [Múlt és jelen között. A romák Közép- és Kelet-Európában.] University of Hertfordshire Press. Hatfield, 2001 351–369.

ANĂSTĂSOAIE, Marian-Viorel – TARNOVSCHI, Daniela: Proiecte pentru romii din România 1990–2000. [Projektek a romániai romák számára 1990–2000.] Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală. Cluj-Napoca, 2001

ANGHEL, Remus Gabriel: Történet magyar cigányokról. Korunk. 3 f. X. évf. (1999) 9. sz. 91–98.

ANGHEL, Remus Gabriel: Poveste cu ţigani maghiari. [Történet magyar cigányokról.] In: Pozsony Ferenc – Anghel Remus Gabriel (szerk.): Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala. [Együttélési modellek Erdélyben. Zabola.] (Colecţia Kriza, 2–Kriza Könyvek, 2.) Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 1999 88–121.

BAKÓ Pál: Cino Katekizmuso. Ándá diálekto romungro Tg-Muresono. Szent Bonaventura. Kolozsvár, 1996

BÁLINT Emese: Dokumentumfilm és (ön)reprezentáció. Korunk. X. évf. (1999) 9. sz. 71–74.

BIRÓ A. Zoltán – BODÓ Julianna: Öndefiníciós kísérletek helyi környezetben. In: Bodó Julianna (szerk.): Helykeresők? Roma lakosság a Székelyföldön. (Helyzet könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2002 137–167.

[BIRÓ A. Zoltán – BODÓ Julianna – GAGYI József – OLÁH Sándor]: Interjúk. In: Bodó Julianna (szerk.): Helykeresők? Roma lakosság a Székelyföldön. (Helyzet könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2002 171–319.

BÓDI Zsuzsanna: Herrmann Antal és a hazai cigány kutatás. In: Uő (szerk.): Tanulmányok Herrmann Antal emlékére. (Cigány Néprajzi Tanulmányok, 8.) Magyar Néprajzi Társaság. Budapest, 1999 72–86.

BODÓ Julianna (szerk.): Helykeresők? Roma lakosság a Székelyföldön. (Helyzet könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2002

BORNEMISSZA János: A’ czigány nyelv elemei. Pest, 1853

BOROS Lajos: A csíkszentgyörgyi cigányokra emlékezve. Hitel. Erdélyi Szemle. (1994) 5–6. sz. 116–122.

BUDRALA, Dumitru – KATÓ Csilla: A beások – marginalizáció és gazdaság között. In: Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2007 51–65.

CHELCEA, Ion: Ţiganii din România. Monografie etnografică. [A romániai cigányok. Néprajzi monográfia.] Editura Institutului Central de Statistică. Bucureşti, 1944

CRISTEA, Octav – LATEA, Puiu – CHELCEA, Liviu: Egy roma közösség etnikai megbélyegzettsége. Antropológiai Műhely. (1997) 3–4. sz. 47–57.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék