Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    22 tétel lapozás: 1-22

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BALÁZS Géza (összeáll.): Mutató az Ethnographia – a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata – 1970–1988. (LXXXI–XCIX.) évfolyamához. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1989

CSEKE Péter: A Falvak Népe ~ Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája 1945–1980. In: Kós Károly – Faragó József (szerk.): Népismereti Dolgozatok 1981. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 219–264.

FAZAKAS Emese (összeáll.): A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXI–XL. évfolyamának repertóriuma. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XLI. évf. (1997) 1. sz. 89–108.

JUHÁSZ Jenő (szerk.): A Magyar Nyelv I–XXV. évfolyamának mutatója. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1931

JUHÁSZ Jenő (szerk.): A Magyar Nyelv XXVI–L. évfolyamának mutatója. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1958

JUHÁSZ Jenő (összeáll.): Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1–50. kötetéhez. Szerkesztette Hajdú Péter. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1955

KÚNOS Ignác – MUNKÁCSI Bernát: Nyelvőrkalauz. Magyar Nyelvőr Szerkesztősége. Budapest, 1883

KÓS Károly: Orbán Balázs Székelyföld leírásának néprajzi tárgymutatója. In: Székely Zoltán – Árvay József – Salamon Sándor – Sylvester Lajos (szerk.): Aluta I/1. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1969 339–351.

LŐRINCZ András (összeáll.): Az 1994-ben és 1995-ben megjelent cikkek és képek repertóriuma. Kalotaszeg. Új sorozat, VII. évf. (1996) 1. sz. 7–9.; 3. sz. 7.

PROHÁSZKA János (összeáll.): Nyelvőrkalauz II. Tartalomjegyzék, szó- és tárgymutató a Magyar Nyelvőr 26–50. kötetéhez. Magyar Nyelvőr Kiadása. Budapest, 1927

PROHÁSZKA János (sajtó alá rendezte): Nyelvőrkalauz III. Tartalomjegyzék, szó- és tárgymutató a Magyar Nyelvőr 51–69. kötetéhez. Országos Néptanulmányi Egyesület. Budapest, 1941

SASVÁRI Olga – SZABÓ Klára: Néprajzi Látóhatár. Tartalommutató. I–X. évfolyam. 1992–2001. Debrecen, 2002

SEBESTYÉN Károly, Cs.: Mutató a Néprajzi Múzeum Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára Értesítője I–XXXII. évfolyamához. Budapest, 1942

[SIMONYI Zsigmond (szerk.)] A Nyelvtudományi Közlemények huszonöt kötetének tartalomjegyzéke [, tárgymutatója, szómutatói]. Nyelvtudományi Közlemények. XXV. évf. (1895) 4. sz. 473–524.

SIMONYI Zsigmond (szerk.): Mutató a Nyelvtudományi közlemények I–XXV. évfolyamához. Tartalomjegyzék, tárgymutató és szójegyzékek. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1895

SZENDREY Zsigmond (összeáll.): Mutató az Ethnographia–Népélet a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata I–L. évfolyamához. Budapest, 1942

SZILÁGYI Enikő Hajnalka: Az Erdélyi Múzeum folyóirat néprajzi írásainak annotált bibliográfiája (a kezdetektől 1916/17-ig). Szerkesztette Szabó Á. Töhötöm. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XII. évf. (2002) 1–2. sz. 3–90.

TÁTRAI Zsuzsanna (összeáll.): Az Ethnographia 1940–1969 (LI–LXXX) évfolyamának szerzőmutatója. Dokumentatio Ethnographica. (1970) 1–173.

TÁTRAI Zsuzsanna (összeáll.): Mutató az Ethnographia – a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata – 1940–1969. (LI–LXXX.) évfolyamához. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1982

ZÁGONI Jenő: A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör néprajzi bibliográfiája 1968–1976. In: Kós Károly – Faragó József (szerk.): Népismereti Dolgozatok 1980. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1980 240–265.

(n. n.) Nyelvőrkalauz. A Magyar Nyelvőr I–XXV. kötetéhez. Magyar Nyelvőr Szerkesztősége. Budapest, 1898

(n. n.) Tartalommutató. Név és tágymutató. Könyvismertetések és bírálatok. Társulati ügyek. Képek és rajzok. Az „Ethnographia” I–X. köteteiben. Ethnographia. X. évf. (1899) 6. sz. 427–492.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék